30 procent fler lediga sommarjobb

4000 fler jobb än samma tid förra året

NYHETER

Oro på börsen, kris för Ericsson och vikande konjunkturer i USA. Men på den svenska arbetsmarknaden är det muntra miner.

Antalet anmälda lediga sommarjobb ökar med nästan en tredjedel i år jämfört med förra året.

- Det här visar att vi har en fortsatt stark utveckling, inte minst i detaljhandeln. Vi har stark efterfrågan och bra drag i den inhemska konsumtionen. Möjligen återspeglas också redan nu den kraftiga säsongsuppgången under vår och sommar för detaljhandeln, säger Anders L Johansson, generaldirektör på Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams), till TT.

I slutet av mars i år hade 16 694 lediga sommarjobb anmälts till landets arbetsförmedlingar. Det är nästan 4 000 fler än under samma månad förra året. Uppgången motsvarar en ökning på närmare en tredjedel, enligt Sveriges Radios Ekoredaktion.

Flera orsaker

På senare år har antalet utbildningsplatser ökar kraftig i Sverige. Ungdomsarbetslösheten har samtidigt minskat radikalt. Det är också en av flera orsaker till att fler sommarjobb anmäls, menar Johansson. Ungdomar arbetar eller studerar under våren i stället för att söka sommarjobb på heltid.

- Det är helt enkelt svårare att få tag i folk. Utbudet på ungdomar som i största allmänhet inte har något att göra är mindre. Det gör att arbetsgivarna får anstränga sig ytterligare och vill vara tidiga i rekryteringen, säger Johansson.

Flest antal anmälda lediga sommarjobb finns i storstadslänen - Västra Götaland, Skåne och Stockholm. Men ökningen är störst i bland annat Blekinge, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten och Örebro - i flera fall mer än en fördubbling jämfört med förra året.

Ökad flyttlust

Johansson menar dock att allt inte måste bero på god samhällsekonomi och ökande konsumtion. Med fler utbildningsplatser har också ungdomarnas rörlighet ökat. Många söker sig till högskole- och universitetsutbildningar i storstäderna.

- Det gör att ungdomar är en ännu större bristvara i vissa landsdelar. Det vet naturligtvis arbetsgivare och blir ännu mer aktiva i att söka folk, säger Johansson.

Flest lediga arbeten i sommar finns i detaljhandeln, kontorssektorn, privat service och framför allt inom vård och omsorg.

Förutom detaljhandeln har även byggsektorn samt hotell- och restaurangnäringen ett uppsving under sommaren. Många arbeten kräver yrkeskunskap, utbildning och erfarenhet - andra inte.

- Detaljhandeln kräver sällan förkunskaper och är en god väg in på arbetsmarknaden, säger Ams-chefen.

Antalet lediga sommarjobb län för län

Antal lediga sommarvikariat i mars jämfört med samma månad förra året, länsvis och för hela landet.

Län Antal sommarvikariat mars 2001 Förändring jämfört mars 2000

Tomas Bengtsson/TT