Byggarbetsgivarna återtar konfliktvarsel

Fackets strejkvarsel för 4000 dock kvar

NYHETER

Byggarbetsgivarna beslöt på annandag påsk att med omedelbar verkan dra tillbaka sitt varsel i den pågående konflikten.

Fackets strejkvarsel som berör 4 000 byggnadsarbetare kvarstår dock tills vidare.

Sveriges byggindustriers (BI) konfliktåtgärd var att stänga ute de lokala fackliga ombudsmännen från rätten att förhandla om löner. I stället skulle löneförhandlingarna hållas direkt mellan arbetsgivarna och de anställda.

Åtgärden skulle inte ha märkts särskilt mycket utåt, utan var avsedd som ett nålstick mot Byggnads ombudsmannakår.

Förutom det tillbakadragna varslet har BI backat från kravet på en särskild kommission som ser över hela lönebildningen inom byggbranschen - i alla fall till den pågående förhandlingen. Däremot aviserar BI att en oberoende kommission ska tillsättas utanför årets avtalsrörelse.

Lönebildningen

Byggnads har under de pågående förhandlingarna med BI hela tiden motsatt sig alla inviter till en oberoende kommission.

TT: Är beslutet en rejäl reträtt?

- Nej, tvärtom, det här är en fortsättning på den linje vi hela tiden drivit. Men vi vill också vara realister och inse att vi måste träffa ett avtal för i år, säger BI:s vd Bo Antoni till TT.

Arbetsgivarnas mål med den oberoende kommissionen är att förändra lönebildningen i byggbranschen i riktning mot att parterna på varje arbetsplats bestämmer vilket lönesystem som ska användas. Något som Byggnads benhårt motsätter sig.

- Det är skönt att de har dragit tillbaka förslaget om kommissionen, för den har varit som ett spöke hela tiden. Det är positivt, säger Byggnads ordförande Ove Bengtsberg.

Skjuter på varslet?

Men ännu kvarstår Byggnads strejkvarsel från och med midnatt den 19 april och som berör cirka 4 000 byggnadsarbetare.

- Nej, vi drar inte tillbaka det nu. Men om vi ser att det finns en framkomlig väg så har vi ju möjlighet att skjuta på konflikten. Vi vill se hur det här utfaller på tisdag och onsdag innan vi bestämmer oss, säger Ove Bengtsberg och tillägger att han inte betraktar BI:s nu tillbakadragna stridsåtgärd som ett riktigt varsel.

- Sådana här saker som de har varslat om hade de kunnat göra utan att varsla.

Totalt berörs 242 byggarbetsplatser runt om i Sverige av Byggnads varsel, bland andra kasinobyggena i Sundsvall och Malmö samt Södra länken-bygget i Stockholm. Varslet riktar sig främst mot de fyra stora byggkoncernerna i Sverige: Skanska, NCC, Peab och JM.

Ingrid Dahlbäck/TT