Mer till arbetslösa, barnfamiljer och äldre

Ökat stöd till flera grupper i vårpropositionen

NYHETER

Flera grupper får ett ökat stöd med den vårproposition som presenteras under tisdagen.

Det gäller bland annat arbetslösa och barnfamiljer med de lägsta inkomsterna.

Pensionärer ska också få behålla mer av sina pengar sedan avgifterna till kommunen betalats.

Stödet till barnfamiljerna var 51 miljarder kronor 2000. Det ökas med 14 miljarder eller med 27 procent till 2004, men 13 miljarder har redan fattats beslut om, exempelvis maxtaxan i barnomsorgen.

Nytt i de förslag som nu presenteras är att garantinivån i föräldraförsäkringen höjs från den 1 januari 2002 från 60 till 120 kronor. Åren därefter sker ytterligare höjningar.

Den högsta dagpenningen i a-kassan höjs med 100 kronor under de första 100 dagarna den 1 juli. Samtidigt höjs golvet från 240 till 270 kronor.

De senaste årens skärpta regler för att få ersättning för arbetsskador skall lindras. Arbetsskadeförsäkringen tillförs en halv miljard kronor 2002 och ytterligare en halv miljard kronor 2003 för att mildra bevisreglerna.

Korta vårdköerna

De senaste åren har många kommuner också ökat taxorna i äldreomsorgen vilket lett till att många äldre fått betala en stor del av sina inkomster för att klara avgifterna. Nu skall ett så kallat nationellt förbehållsbelopp införas. Det innebär att äldre och handikappade skall få behålla en viss summa när avgifterna till omsorgen betalats. Hur stort beloppet skall vara ges inte besked om nu utan skall utredas vidare. Men en utredning har tidigare föreslagit att summan skall vara 3 700 kronor i månaden.

De långa köerna inom sjukvården är ett annat problem som regeringen och samarbetspartierna nu vill ta itu med. Nu avsätts också 1,25 miljarder för att korta väntetiderna.

Skattebesked i höst

De som betyder mest för de breda grupperna av inkomsttagare är inkomstskatterna. De senaste två åren har de sänkts med ett par hundra kronor i månaden för de flesta inkomsttagare genom kompensationen för de så kallade egenavgifterna.

Besked om det blir en fortsättning på sänkningarna av inkomstskatten väntar regeringen i vanlig ordning med till hösten. Men mycket talar för att så blir fallet. Statsfinanserna visar den minskade tillväxten till trots ett rejält överskott utöver de uppsatta målen. Dessutom har risken för att fortsatta skattesänkningar skulle leda till överhettning försvunnit.

Snarare är det så att skattesänkningar nu skulle utgöra en lämplig stimulans till ekonomin när tillväxten i omvärlden sviktar.

Några av de viktigaste förslagen

Lillemor Idling/TT, Nils Odén/TT