Försvaret lägger ner två flygflottiljer

Ängelholm och Östersund ska bort, enligt ÖB

NYHETER

I dag presenterades ÖB:s förslag om försvarets framtid.

De stora förlorarna blir Ängelholms och Östersunds flygflottiljer. F10 i Ängelholm ska omlokaliseras och F4 i Östersund ska oväntat läggas ner helt.

- Stämningen var tyst och tryckt i dag. Om F4 läggs ner försvinner hälften av garnisonen och det kommer att påverkar inte bara de anställda utan hela familjer, säger Sune Jonsson, informationsansvarig vid F4 till Aftonbladets nätupplaga.

I dag läggs ÖB:s underlag till den framtida organisationen på bordet till Försvarsutskottet.

Av den framgår bland annat att F10 i Ängelholm omlokaliseras. Vid flygflottiljen hölls i dag ett informationsmöte för personalen.

– Där förklarades att inga förändringar föreslås från det riksdagsbelut som togs i mars 2000. Då föreslogs att flygverksamheten ska upphöra från sista december 2002 och förbandet ska avvecklas ett år senare, säger Mats Sander på informationsenheten på F10.

– I förslaget fanns sex alternativ, vi finns med i fem av dem. Det känns märkligt att just det förslag där F10 inte förordas lades fram.

På F 10 finns i dag 467 yrkesofficerare, 250 civilanställda och 151 reservofficerare.

– Det känns som att de bara börjar med en ny byggsväng i stället för att utveckla de resurser som finns, säger Ulf Ohlsson, presschef vid Skånska flygflottiljen. Samtidigt vill jag vill betona att detta inte är ett beslut utan ett förslag, säger Ulf Ohlsson.

Den stora nyheten i förslaget är att F4 i Östersund avvecklas totalt.

Vid ett informationsmöte under eftermiddagen fick alla berörda information, cirka 600 anställda.

– Om F4 försvinner så försvinner hälften av garnisonen, säger Sune Jonsson. De flesta kände nog att risken var uppenbar samtidigt trodde majoriteten att beslutet som togs i fjol fortfarande var aktuellt, säger Sune Jonsson.

I Östersund är engegaemanget för att behålla flottiljen på orten starkt.

Inte minst politiskt.

– Samtliga politiska partier och våra representanter i riksdagen står på vår sida och vill kämpa för att behålla flygflottiljen, säger Sune Jonsson.

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM