Läkarna missade enkrona i strupen

Treåring hade mynt i halsen i tio dagar

NYHETER

KARLSTAD

Först vid fjärde kontakten med sjukvården röntgades den treåriga flickan och fick hjälp. Hon hade då haft en enkrona i matstrupen i tio dagar.

En treårig flicka fick gå tio dagar med en en- krona i halsen innan läkare upptäckte den.

Fallet har nu anmälts till Socialstyrelsen, skriver Nya Wermlands-Tidningen.

I anmälan konstateras att behandlingen blev fördröjd dels på grund av att flickan inte röntgades vid det första läkarbesöket, dels därför att olika telefonkontakter med vården inte ledde till ett nytt läkarbesök.

Fastnade i matstrupen

Det var i augusti som den treåriga flickan svalde enkronan så oturligt att den fastnade i matstrupen.

Först sökte familjen vård vid jourcentralen i Säffle, men läkaren tyckte att flickan verkade må bra och uppmanade familjen att höra av sig om hon blev sämre.

Efter tre dagar tog föräldrarna på nytt kontakt med vården, nu med barnavårdscentralen.

Efter ytterligare fyra dagar ringde man barnakuten i Karlstad, men rådet blev ånyo att avvakta.

Men flickan började få svårt att äta och föräldrarna ringde ännu en gång, till barnmottagningen i Säffle.

Familjen uppmanades nu att åka till jourcentralen.

Röntgades först efter tio dagar

Tio dagar efter det första besöket valde man att röntga flickan.

Då fann läkarna enkronan som hade fastnat i matstrupen.

Flickan remitterades till Centralsjukhuset i Karlstad, där man till slut plockade bort myntet. (TT)

ARTIKELN HANDLAR OM