Alkohol minskar dödsrisk efter infarkt

21 procent mindre risk att dö inom fyra år

NYHETER

Chansen att överleva efter en hjärtinfarkt ökar i takt med alkoholintaget.

Ett glas vin, öl eller en drink om dagen minskar risken att dö inom fyra år med 21 procent.

Det visar två olika studier i USA som presenteras i dag.

- Alkohol kan ha en skyddande effekt, men de här resultaten förvånar mig, säger läkaren och alkoholforskaren Holger Theobald till aftonbladet.se.

I regel uppmanas hjärtpatienter att vara ytterst försiktiga med alkohol efter en hjärtinfarkt. Den hållningen kan sjukvården nu tvingas att ompröva.

Enligt en studie vid ett medicinskt center i Boston tycks en måttlig alkoholkonsumtion minska risken att dö inom några år efter ett hjärtstillestånd drastiskt. Ett glas vin om dagen minskade risken att dö inom fyra år med 21 procent. För den som drack två glas per dag minskade risken med 30 procent. Forskningen visar också att det inte har någon betydelse om alkoholen utgörs av öl, vin eller sprit, utan talar om en måttlig alkoholkonsumtion, vilket motsvarar sju glas vin i veckan.

Stöds av liknande undersökning

Studien, som omfattar drygt 1 900 patienter vid ett 50-tal sjukhus, publiceras i dag i den ansedda tidningen Journal of the American Medical Association. Studien stöds av en liknande undersökning som gjorts vid den medicinska fakulteten vid universitetet i Atlanta.

Men forskarna är långt ifrån eniga.

Holger Theobald är läkare och forskare vid Karolinska institutet. I februari lade han fram en doktorsavhandling som beskrev sambandet mellan ökad dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar och intagna mänger alkohol.

- Vår svenska forskning visade visserligen att den grupp som hade bäst överlevnad var den med personer som drack små mängder alkohol, säger Holger Theobald.

”Orsaken motion”

Men tvärtemot de amerikanska forskarnas slutsatser, menar Theobald att orsaken till den positiva effekten inte stavas alkohol utan - motion.

- Personer med en måttlig alkoholkonsumtion tycks ha en livsstil som är mer hälsofrämjande än andra. säger Holger Theobald.

Han anser att de amerikanska studierna är intressanta, men varnar samtidigt för flera felkällor.

- Den positiva effekt som alkohol kan ha försvinner då man tar med den övriga livsstilen i beräkningarna. Det enda som är helt klarlagt är att storkonsumenterna av alkohol lever mycket farligt, menar Theobald.

De amerikanska forskarna betonar dock att resultaten inte är en uppmaning till nyktra hjärtpatienter att börja dricka alkohol.

Något som Holger Theobald är beredd att skriva under på.

- Jag skulle hellre rekommendera motion och ett i övrigt sunt leverne, än ett glas vin om dagen, säger han.

Claes Thunblad