Kvinnors lön bara 70 procent av männens

Inkomstskillnaden i genomsnitt 65665 kronor per år

NYHETER

Löneklyftan mellan könen är fortfarande stor i Sverige.

1999 tjänade männen i genomsnitt 65 665 kronor mer per år än kvinnorna.

- Kvinnodominerande yrken betraktas som mindre krävande, säger Anita Harriman, löneexpert hos JämO.

Nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, visar att den genomsnittlige svenske mannen tjänar betydligt mer än den genomsnittliga svenska kvinnan.

Kvinnornas medelinkomst, 145 000 kronor om året, motsvarar bara knappt 70 procent av männens medelinkomst - 210 000 kronor per år.

”Lättare och mindre krävande”

- Gapet beror på strukturella löneskillnader. Det vill säga kvinnodominerande arbeten betraktas som lättare och mindre krävande än manligt dominerande arbeten, säger Anita Harriman, löneexpert hos Jämställdhetsombudsmannen, till aftonbladet.se.

Löneskillnaderna har i stort sett stått stilla de senaste 20 åren, enligt Anita Harriman.

- För att komma åt det underliggande problemet måste man tänka om från början. Det ligger något gammalt inbyggt i strukturerna när man ser på kvinnodominerande yrken. Man klumpar ihop kvinnors arbeten och kallar dem för ett enda yrke: undersköterska, sjuksköterska, barnskötare.

”Lagstiftning behövs”

Anita Harriman vill inte säga att kvinnorna själva måste bli tuffare vid exempelvis löneförhandlingar.

- Nej, det handlar om att arbetsgivaren måste se problemet. De är ju betjänta av att få en lönestruktur som är okej även för kvinnor.

- Dessutom behövs det lagstiftning på det här området, säger hon.

Enligt SCB förklaras en stor del av skillnaden med att kvinnor i hög utsträckning har kortare artbetstid än män.

Till kvinnornas fördel kan också sägas att lönerna procentuellt sett ökade mer än männens mellan år 1998 och 1999: 4,7 procent jämfört med 4,2 procent.

Löneklyftorna ökade

Men det räcker inte varken för att förklara hela löneskillnaden eller minska den. Faktum är att löneklyftorna mellan könen ökade med 2 000 kronor räknat i reda pengar.

I vissa kommuner är löneskillnaderna ännu större än i landet som helhet. I exempelvis skånska Lomma tjänar kvinnorna knappt 60 procent av vad männen tjänar.

Danderyd utanför Stockholm toppar inkomstlistan med en snittinkomst på 306 000 kronor. Och här är löneskillnaden än tydligare. Kvinnorna tjänar inte ens hälften, eller 47 procent, av männens löner.

Aftonbladet.se presenterar här hela listan över medelinkomst och löneskillnader i Sveriges kommuner.

Maria Saving