Stockholm drabbat av "superbakterie"

1 av 2
Resistent Carl Ekdahl, docent vid Smittskyddsinstitutet i Stockholm, visar upp en odling av den resistenta MRSA-bakterien.
NYHETER

Den är resistent mot nästan all antibiotika. Den sprids med lätthet mellan människor. Den är lös på sjukhusen i Stockholms län.

Bakterien kallas MRSA och är multiresistent.

Det finns bara ett antibiotika, vancomycin, som biter på bakterien. Det finns inte i tablettform utan måste ges intravenöst. Preparatet är dyrt och ger många biverkningar.

- Det är ett sistahandsantibiotika, säger Carl Ekdahl, docent vid Smittskyddsinstitutet i Stockholm.

Men det är inte det största bekymret.

- Det börjar dyka upp stammar som är låggradigt resistenta mot vancomycin, så det är väl egentligen bara en tidsfråga innan man har tappat den antibiotikan också, säger han.

Bakterien sprids i första hand inom sjukvården. Förra året upptäcktes ett hundratal fall i Stockholms län. I januari i år hissades varningsflagg igen.

Ökningen av fall uteblev

- Det gjordes en odling som visade på ett tiotal fall, säger Per Arne Parment vid smittskyddsenheten i Stockholms län.

- Vi trodde att vi skulle få en ökning i februari och mars, men det har vi inte fått, säger Carl Ekdahl.

De flesta fallen har upptäckts på Karolinska sjukhuset. Och än är det för tidigt att säga hur bakteriekriget kommer att sluta.

- Vi vill på intet sätt sätt blåsa faran över, säger Carl Ekdahl.

MRSA-bakterien i sig är inte farligare än andra stafylokocker. Det farliga är att den är så svår att bli av med.

Tål nästan all antibiotika

Markus Lutteman