SAS-plan nära krocka med franska stridsplan

Avståndet bara några hundra meter

NYHETER

Ett SAS-plan på väg från Stockholm till Paris var den 22 mars nära att kollidera med två franska stridsplan.

Tillbudet inträffade när SAS-planet, av typen 737-600, var på väg ner från 9 000 meters höjd till 7 500 meter, skriver Dagens Nyheter.

Då varnade planets larmsystem om att två andra plan fanns 1 800 meter under.

Några sekunder senare var avståndet bara 350 meter och SAS-piloterna tvingades till en undanmanöver eftersom situationen ansågs "potentiellt farlig".

Den franska haverikommissionen utreder nu tillbudet.

(Aftonbladet)