Var fjärde 10-åring väger för mycket

Alarmrapport om barn och fetma

NYHETER

Var fjärde 10-åring i Sverige är för tjock.

De alarmerande siffrorna presenteras i unik, ännu opublicerad studie.

- Resultatet är oerhört skrämmande och andelen överviktiga barn är betydligt högre än väntat, säger professor Claude Marcus.

I studien, som publiceras senare i år, har mellan 600 och 700 barn från Norrtäljeområdet deltagit. Men Claude Marcus, som är chef för Rikscentrum för överviktiga barn på Huddinge sjukhus, menar att studiens resultat är giltigt för hela landet. Vid fyra tillfällen under 10-åringarnas uppväxt har mätningar skett av deras vikt och längd.

Resultatet är alarmerande.

- Vi vet att fetma orsakar en rad följdsjukdomar som utslitna leder, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Därför är detta ett problem att ta på allvar, säger professor Claude Marcus.

"Äter fel, rör sig för lite"

Enligt Claude Marcus lider endast omkring tre procent av dessa 10-åringar av någon form av genetiska rubbningar som kan förklara den höga vikten. Studiens resultat ska därför ses som ett tecken på att miljö och livsstil har gjort barnen tjockare.

Han pekar på tre direkta orsaker till övervikten:

Barn och ungdomar äter för mycket och äter fel mat

De rör sig för lite

De är stressade

- Många unga lever under mycket hård stress i dag, och stress bidrar till fetma. Denna oro och stress, kombinerad med osund mat och alltför mycket stillasittande har lett fram till den situation vi nu befinner oss i, säger Claude Marcus.

"Mindre gymnastik"

Anders Gärderud är gymnastikdirektör och tog guld på 3 000 meter hinder vid OS 1976. Han ser ett direkt samband mellan övervikten bland unga och skolans neddragningar av gymnastiken.

- Det är inte så länge sedan ungarna hade en timmes gymnastik varje dag. I dag får många nöja sig med en gymnastiklektion i veckan, på sin höjd. Det är inte konstigt att detta sätter spår i ungdomars hälsa. Vi kan koppla det direkt till skolgymnastiken, säger Gärderud.

- I dag har de unga ett betydligt mer stillasittande liv än för några år sedan. Därför är det extra viktigt att skolan tar ett ansvar för att de unga rör på sig.

20 procent mer än medelvikt

Få internationella studier finns som kan jämföras med den svenska 10-årings-studien. Men enligt professor Marcus genomfördes en fransk undersökning av barns vikt i början av 80-talet som är jämförbar med den svenska.

- Men övervikten är femfaldigt större i vår undersökning, säger Claude Marcus.

Definitionen av övervikt hos barn är att de väger 20 procent mer än medelvikten i sin åldersgrupp. Och Marcus betonar att endast ett fåtal av de överviktiga 10-åringarna som deltagit i studien lider av fetma.

15-åringar med åldersdiabetes

Men samtidigt har han mött 15-åringar som lider av åldersdiabetes på grund av sin fetma. Han vet att många överviktiga 10-åringar i förlängningen ökar trycket på landets sjukhus.

- Det här kan bli ett stort problem. I dag klarar sjukvården bara av att behandla de som har det allra svårast. Om alla som behövde skulle få hjälp skulle sjukvården kollapsa, säger Claude Marcus.

Claes Thunblad