Lägg av, Stella!

1 av 2
Tunnelmynningen nedanför Karolinska sjukhuset. Teckning: TS ARKITEKT AB
NYHETER

Nu får Stella Fare lägga av.

Medan Stockholm hotas av trafikinfarkt vägrar hon inse att hon förlorat kampen när det gäller dragningen av Norra länken.

I ett sista desperat försök att rädda sin politiska heder vill hon utreda ett tredje alternativ, då hon tvingats backa om Cedersdalsgatan.

Hittills har Stella Fares vägran att säga ja till Norra länken under Belleveu-parken kostat skattebetalarna minst tio miljoner kronor i nya utredningar.

Och mer blir det när hon nu kräver ännu en utredning som går ut på att man förskjuter tunneln närmare Sveaplan - ett alternativ som redan utretts och förkastats av Vägverket på grund av för stora störningar under byggtiden. Dessutom är det för dyrt.

Dödsdömd kompromiss

En ny tunneldragning skulle försena Norra länken upp till tre, fyra år vilket är en oacceptabelt lång tid med tanke på dagens trafikkaos.

Men stockholmspartiets Stella Fare står på sig och strider vidare.

Hon säger att hon aldrig varit emot Norra länken och velat få den klar så fort som möjligt.

Ursäkta, Stella - men då förstår jag inte varför du inte accepterar det förslag som redan ligger klart och färdigt att antas.

Vad är det då som driver henne att försöka få fram en kompromiss som är dödsdömd i förväg? Svaret är enkelt: politisk trovärdighet.

För att på ett snyggt sätt komma ur situationen väljer hon att lägga fram ett förslag, som inte ens hon själv kan tro på.

Stark press under våren

De andra borgerliga partierna, liksom socialdemokraterna, har hela tiden velat ha Bellevuealternativet som kostar en halv miljard mindre än Cedersdalsgatan (som kostar 5 miljarder).

Sannolikt har pressen varit stor under våren för att komma fram till en lösning, så att även viljestarka Stella Fare fått ge med sig.

Vinnare är finansborgarrådet Carl Cederschiöld (m) som tog risken att spräcka koalitionen med stockholmspartiet.

För Stella Fare gäller det att så snyggt som möjligt lägga Cedersdalsgatan bakom sig.

Stockholmspartiet har redan förlorat kampen om Norra länken

Det här händer nu med Norra länken

Länk ska lösa trafikkaos

Sven-Anders Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM