”Ledningen är alldeles för sent ute”

NYHETER

LINKÖPING

Sony kan bli räddningen för Ericsson.

Men regnet faller som tunga tårar denna ryktenas dag i Linköping.

- Himlen gråter över alla oss på Ericsson, säger Daniela Bago, 43, som är varslad och snart mister jobbet.

Foto: Kai Rehn
”LUFTEN GICK UR OSS” Daniela Bago är en av de varslade på Ericsson i Linköping. – Vi trodde att Ericsson skulle offentliggöra ett samarbete med Sony i januari. I stället fick vi besked att Flextronics skulle ta över mobilerna. Vilken besvikelse!

I en redan omskakande situation späds oron nu på dag för dag med nya rykten och spekulationer. Om jättevarsel, om nedläggningar, om samgåenden.

Aftonbladet träffar fyra varslade mobiltelefonmontörer och deras kritik mot koncernledningen är mycket skarp. Beskedet att Ericsson planerar samarbete med Sony utlöser luttrade suckar:

- Alltså, det förslaget försökte vi på golvet framföra redan för ett år sedan, ledningen är alldeles för sent ute - som vanligt, säger Pål Ohlson, 39.

- Ja, vi är många som pratat om Sony eller någon annan duktig mobilpartner men kulturen på Ericsson är att de anställda ska hålla tyst, säger Johny Berg, 58.

"Ledningen har bara kört på"

Kent Ekström, 29, och Daniela Bago nickar. Alla är överens om att klimatet på Ericsson är direkt kvävande. Skräcken för högsta ledningen förlamar, idéer och förslag underifrån stryps, tycker de fyra och ger exempel:

- De flesta av oss anställda har ju ungar som vet vilka mobiltelefoner som efterfrågas - roliga, fräcka, billiga modeller. Men ledningen har bara kört på med dyra slipsgubbemobiler.

- Herregud så många osålda telefoner det legat i lager som sedan skickats i krossen, säger Pål Ohlson.

Daniela minns ett informationsmöte den 26 januari i år:

- Då trodde vi att ledningen skulle offentliggöra ett samarbete med just Sony och vi kände att nuär företaget på rätt spår. Nu får vi nödvändig hjälp med design och marknadsföring.

"Många orkar inte gå till jobbet"

- Men i stället fick vi veta att Flextronics skulle ta över tillverkningen av mobiltelefonerna. Vilken besvikelse, luften bara gick ur oss allihop.

Johny Berg berättar om stämningen i Linköping, om oro, om arbetskamrater som går sjukskrivna.

- Många har helt enkelt inte orkat gå till jobbet, de är knäckta av ovissheten.

Tankar av raseri och förtvivlan finns präntade på ett klotterplank som facket placerat vid torget i centrum. Tankar om Ericsson-ledningen.

Daniela Bago säger:

- I säkerhetsdirektiven för Ericssonanställda finns koden: Inte se, inte höra, inte snacka, som ett skydd mot industrispionage. Den koden har Ramqvist och hans ledning följt - gentemot personalen.

Ebba von Essen

ARTIKELN HANDLAR OM