Mobiltillverkare stäms för farlig strålning

25 största märkena inför rätta i USA

NYHETER

25 av världens största mobiltelefontillverkare stäms av en amerikansk advokat.

Mobilföretagen anklagas för att medvetet marknadsföra produkter som utsätter användarna för farlig strålning.

Både Ericsson och Nokia finns med på listan över de stämda företagen, skriver Washington Post.

Den amerikanska advokaten Peter G Angelos, 71, har tidigare fått stor uppmärksamhet för att han inlett rättsprocesser mot tillverkare av tobak och asbest.

Nu inleder han ett nytt krig - mot mobilindustrin.

På torsdagen lämnade han in två stämningar till rätten i Baltimore, New York och Philadelphia. I stämningarna hävdar Angelos att det finns ett samband mellan användningen av mobiltelefoner och en ökad risk för allvarliga hjärnskador och genetiska skador.

Nu har debatten om riskerna med mobiltelefoner tagit ny fart i USA.

Inget bindande fall

Peter G Angelos kan dock inte visa upp några verkliga fall, och mobiltillverkarna är inte rädda för att stämningarna leder till åtal.

- Det finns absolut inga vetenskapliga rön som påvisar något samband mellan hälsorisker och användandet av mobiltelefoner, säger Motorolas strategiska chef Norman Sandler till Washington Post.

Undersöknigarna sponsrade av mobilindustrin

Under fjolåret publicerades två vetenskapliga studier som undersökte ett eventuellt sambandet mellan hjärntumörer och mobilanvändare. Ingen av studierna kunde hitta några sådana bevis.

Men de två stämningar som nu lämnats in hävdar att de undersökningarna varit sponsrade av mobilindustrin och att de därför undanhåller viss information. Mobiltillverkarna anklagas också för att dölja oroväckande uppgifter i den egna interna forskningen, skriver Washington Post.

Ericsson och Nokia drabbas

Sammanlagt stäms 25 mobiltillverkare från hela världen. Bland dem finns svenska Ericsson och finska Nokia.

Andreas Alfredsson