Nu får läraren nalla mobilen

...men på rasterna ska de återlämnas

1 av 2 | Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
De stänger av på lektionerna "Det är inte okej att lärare tar mobiltelefonerna ifrån eleverna. Men ringsignalen ska vara avstängd under lektionstid, annars stör man de andra i klassen", tycker Manuel Enostroza, 15, Paulina Reyes, 17, Jorge Olivares, 15, Patricia Olivares, 17, Leonardo Reinoso, 16 och Rodolfo Rojas, 15.
NYHETER

Lärare får ta ifrån sina elever deras störande mobiltelefoner. Men lärarna får bara behålla telefonerna fram till rasten.

Detta har Skolverkets jurister slagit fast.

- Telefonerna ska återlämnas efter lektionens slut, säger Efwa Westre-Stövander, Skolverkets juristenhet.

Sverige är ett av världens mobiltätaste länder. Vart och vartannat barn har en mobil.

Men i skolan är mobiltelefonerna ett störande moment.

- Många elever använder mobiltelefonen på fel sätt och vid fel tillfälle, och då har vi tagit telefonen i beslag, säger Catharina Lenman, biträdande rektor på Bromstensskolan i Spånga i västra Stockholm.

Gäller bara på lektionerna

Nu har Skolverkets jurister slagit fast att lärare bara får ta mobiltelefoner i beslag under pågående lektion.

- Under prov så får lärarna samla in samtliga telefoner i klassen men de ska lämnas tillbaka efteråt, säger Efwa Westre-Stövander, jurist på Skolverket.

På Bromstensskolan, som har elever i årskurs ett till sex, har man gått ut med ett brev till samtliga föräldrar.

I det har skolan informerat om ordningsregler vad gäller mobiltelefoner och beskrivit på vilket sätt de faktiskt stör undervisningen.

"Föräldrar håller med"

- Ringsignaler och sms:ande under lektionstid är störande och vi vet att vi från skolledningen har många föräldrar som står bakom oss.

Tidigare var störande mobiltelefoner ett stort problem på Bromstensskolan. Men efter att man införde ordningsreglerna har det blivit mycket bättre.

Hittills har man tagit elevernas mobiler i beslag under hela skoldagen, men efter Skolverkets beslut kommer reglerna att ändras.

- Många elever har själva bett sin lärare att ta hand om hans eller hennes mobiltelefon för att de är rädda att den ska gå sönder eller komma bort.

Petra Axlund