Brittiska djurbål ger stora dioxinutsläpp

NYHETER

LONDON

Giftiga dioxiner har spridits på den brittiska landsbygden efter likbålen där för att stoppa mul- och klövsjukan, enligt en opublicerad regeringsrapport.

Tidningen The Independent skriver på söndagen att uppbränningen av en halv miljon djur fram till den 6 april har spridit nästan lika mycket av de cancerframkallande ämnena som industrin gör under ett helt år.

Likbålen med döda djur för att stävja mul- och klövsjukan hotar bli en värre katastrof för människorna än smittan i sig.

Dioxiner, tusen gånger giftigare än arsenik, har frigjorts i luften under förbränningen av djurkropparna som desinfekterats med kemiska medel, träbränsle som behandlats med klorbaserade bekämpningsmedel och PVC-plast.

Ger fosterskador

Under två månaders smitta brändes fram till den 6 april 500 000 djur och då släpptes 63 gram dödliga dioxiner ut, skriver The Independent som har tagit del av en rapport till transport- och miljödepartementet. Storbritanniens största och miljöfarligaste industrier producerar tillsammans cirka 88 gram under ett år.

Dioxiner är cancerframkallande och kan orsaka fosterskador hos människan och kromosomförändringar hos djur.

Föroreningarna kan innebära att den drabbade landsbygden blir steril för en lång tid framöver och Mike Childs, kampanjansvarig på Jordens vänner, är chockad.

- Utsläpp i den här skalan skulle innebära ett nytt bakslag för lantbrukarna. Så länge regeringen som besatt fortsätter med sin kortsiktiga djurslakt kan lantbrukarna, efter att ha förlorat djurbesättningarna på grund av mul- och klövsjukan, upptäcka att deras gårdar är kraftigt förorenade och oanvändbara, säger Mike Childs.

200 000 ruttna djur

Protesterna växer bland lantbrukarna mot likbålen och kadaverhögarna. För två veckor sedan tvingade boende i Longtown veterinärerna att överge ett planerat bål där 3 000 djur skulle brännas om dagen. I Devon ligger 174 000 ruttnande djur och väntar på att brännas eller grävas ned.

Fortfarande avlivas 20 000 får varje dag, rapporterar nyhetsbyrån AFP, och jordbrukare varnar för att de tusentals ruttnande kadavren innebär en allvarlig hälsorisk och kan förorena vattendrag och dricksvatten.

Antalet bekräftade fall av mul- och klövsjukan steg i lördags till 1 411.

Det har också visat sig att veterinärer läst kartor fel och slaktat 500 får i onödan.

Wayne Nuttall i Cumbria - det värst drabbade området i nordvästra England - berättade att han förgäves försökte övertyga veterinärerna om att hans gård inte alls låg i någon slaktzon. Jordbruksdepartementet utreder misstaget, och lovar full ekonomisk kompensation.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM