Läkaren: Inom kort kan foster opereras för fler sjukdomar

NYHETER

Gynekologen Joseph Bruner på Vanderbilt University Medical Center är den första människan som de opererade fostren får kontakt med.

Det berör honom starkt.

– När jag tar i dem och talar till dem får jag en djup känsla för vart och ett av dem, säger han.

I USA är gränsen för sen abort 24 veckor, i Sverige 22:a veckan. Bruner kan bli ombedd att göra abort på ett foster med spina bifida som är längre gånget än dem han ger fosterkirurgi. Är det ett dilemma för honom?

– Ja, jag är en stark supporter av kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar, men numera kan jag inte göra abort på spina bifida-foster. Där går min gräns.

Tre möjligheter för kvinnorna

För kvinnor som väntar barn med ryggmärgsbråck ser han tre möjligheter:

1. föda barnet som vanligt med konventionell behandling efter förlossningen,

2. fosterkirurgi eller

3. abort.

Den operation han och Noel Tulipan erbjuder ger förbättringar och kommer att föränd-ra den standardiserade behandlingen av spina bifida. Men behandlingen är långt ifrån en färdig produkt.

Bruner är övertygad om att de själva snart byter ut den öppna fosterkirurgin mot endoskopi, behandling genom utvecklade former av titthålskirurgi. Det blir säkrare för både fostret och kvinnan och hon kan föda vaginalt.

Oväntat framsteg efter operationen

Från början trodde han att den största vinsten med operationen skulle bli ökad rörlighet i benen på barnen. En liten förbättring har setts i vissa fall, men ingenting man kan dra slutsatser om.

– Det största framsteget, ett dramatiskt reducerat behov av shuntar, var vi oförberedda på. När bråcket sluts inne i livmodern, saktas det onormala i utvecklingen av hjärnan ner och stannar ofta av.

När är ett foster en människa?

– För oss är den viktigaste faktorn om föräldrarna fattat ett sådant beslut. När de kommer hit är fostren människor för dem. De är familjemedlemmar. ”Emily är aktiv i dag” kan de säga. Eller ”Jonathan sov bra i natt”.

Joe Bruner tror att fosterkirurgi av spina bifida-barn bara är början. Snart kommer andra tillstånd och sjukdomar, till exempel den farliga missbildningen diafragmabråck, att finna behandlingsformer i fosterstadiet som är både säkra och effektiva.

Renée Höglin