Bodström upprörd över bilder från EU-demonstrationen

NYHETER

MALMÖ

Bilderna där ungdomar brutalt tas om hand av polis under den EU-kritiska demonstrationen i Malmö i lördags upprör justitieminister Thomas Bodström.

Däremot tror han inte att den massiva polisinsatsen kommer att leda till att allmänhetens förtroende för rättsväsendet urholkas.

Foto: LASSE ALLARD
Justitieminister Thomas Bodström är upprörd efter att ha sett bilderna från gårdagens tumult. ”Men jag blir också tagen när jag hör att demonstranterna kastade saker på polishästarna”, säger han.

- Jag blev upprörd av att se bilderna i tv men jag blir också tagen när jag hör att demonstranterna kastade saker på polishästarna, säger Thomas Bodström till TT.

- Allt ska givetvis utredas noggrant och det är viktigt att gå till botten med vad som hänt.

Samtidigt är Bodström mycket noga med att betona att han inte tagit del av all information runt gatustriden.

De omkring tusen demonstranterna hade bara hunnit ett par kvarter från Sankt Knuts torg när polisen slog en ring runt svansen på demonstrationståget. Upptakten var att en polishäst fått innehållet av en brandspruta över sig och att någon kastat flaskor mot polisen samt tänt rökfacklor.

Många protester

Till polishundarnas skall och hästarnas nervösa trampande uppmanades demonstranterna inom avspärrningen att sätta sig ner. Därefter omhändertogs 266 personer av kravallpolis med stöd av polislagens paragraf 13.

Flera av demonstranterna släpades på marken mellan två poliser, en annan fick en polismans knytnäve rakt i ansiktet och flera av ungdomarna vittnade om att polisen slagits med batonger.

Efteråt har en rad protester från olika håll strömmat in till TT:s redaktion. En del är bekymrade över att polisens agerande hotar den grundlagsskyddade demonstration- och yttrandefriheten. Andra oroar sig för att allmänhetens förtroende för rättsväsendet riskeras att sättas ur spel.

- Det som har hänt är olyckligt men jag tror inte att det förändrar människors inställning till polisen i allmänhet. Min uppfattning är flesta förstår att demonstrationer är svåra att hantera, kommenterar Bodström.

Negativ effekt

Tommy Möller, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet, tror dock att de våldsamma tv-bilderna från demonstrationen vid Malmömötet kan få negativ effekt på svensk EU-opinion. Något som går stick i stäv med regeringens önskan, säger han.

- Det här är precis det man ville undvika. Man ville utnyttja EU-ordförandeskapet till att göra hemmaopinionen mer positiv. Många poliser och kravallstaket gör att propagandavinsten kan förbytas i dess raka motsats.

Han säger att svenska politiker i europeiska sammanhang lider av EU-skepticismen på hemmaplan. Svenskarna har sedan första dagen i unionen rykte om sig att vara motsträviga och inga stora EU-vänner.

Immun Gahrton?

En av dem som togs om hand av polisen var EU-parlamentarikern Per Gahrton (mp). I samband med omhändertagandet försökte han förklara för polismännen att han var EU-parlamentariker och att han eventuellt åtnjöt parlamentarisk immunitet.

I ett brev uppmanar Gahrton talmannen för Europaparlamentet, Nicole Fontaine, att undersöka om händelsen utgör ett brott mot parlamentets immunitetsregler. Om så skulle vara fallet ombeds hon att protestera till den svenska regeringen.

En EU-parlamentariker har samma immunitet som en riksdagsledamot när han eller hon befinner sig i Sverige. Något som innebär en viss immunitet när det gäller straffprocessuella ingripande, enligt rättschefen Olle Abrahamsson på justitiedepartementet.

Det gäller exempelvis om parlamentarikern grips eller anhålls som misstänkt för ett brott. I det här fallet greps Gahrton aldrig formellt.

Aftonbladet i dag:

Anna Nyberg/TT Tomas Bengtsson/TT