Nu går prinsen till sjöss

Besöker sex länder med Carlskrona

1 av 2 | Foto: KAI REHN
Kadettprinsen En två månader lång seglats blir kronan på verket på första delen av Carl Philips utbildning.
NYHETER

MALMÖ

Snart börjar det stora äventyret för prins Carl Philip.

Under knappt två månader ska han besöka sex länder med HMS Carlskrona.

Men först sätter han sig i skolbänken för att plugga Östersjökunskap.

Carl Philips första period på Örlogsskolans kadettlinje i Karlskrona närmar sig slutet.

Den 28 april flyger prinsen till Muskat i Oman där han ska ansluta till HMS Carlskronas världsomsegling.

Prinsen kommer dock bara att vara med under tillbakafärden till Karlskrona dit HMS Carlskrona anländer den 16 juni.

Ovanliga resmål

Men även om det är en komprimerad seglats Carl Philip får vara med om hinner han besöka flera länder, några tillhör kanske inte de vanligaste resmålen ens för en kunglighet.

Från Muskat går HMS Carlskrona nämligen igenom Suezkanalen upp genom Bosporen till Sevastopol i Ukraina där hon ligger för ankar till den 20 maj.

På tillbakavägen genom Svarta havet gör hon ett flottbesök i Istanbul.

Utanför Santorini i Egeiska havet ankrar hon upp ute till havs innan färden går vidare till Gibraltar dit Carl Philip och den övriga besättningen anländer den 31 maj.

Sista stopp blir Cork på Irland innan HMS Carlskrona återvänder med sin besättning till kajen i Karlskrona med väntande fruar, fästmöer och, får man förmoda, kungen och drottningen.

Hemma blir det stridsövning

- När de är hemma igen genomför vi en två veckors markstridsövning före semestern, berättar örlogs-kapten Ulf Öberg.

I augusti ger sig prins Carl Philip ut på en skonertsegling i Östersjön med Gladan.

Även då blir det en rad flottbesök i våra grannländer, men programmet för den resan är

ännu inte helt spikat.

Per-Ola Ohlsson