Före detta skurkar vill driva fängelse

Rehabiliteringsgrupp: Våra kunskaper är bättre än kriminalvårdens

NYHETER

Före detta bovar vill ta över vården på fängelserna.

Redan i dag sköter ex-fångar en stor del av den fungerande rehabiliteringen av kriminella.

Organisationen Kriminellas revansch i samhället, Kris, vill gå ännu längre och starta en helt ny typ av fängelse.

Det diskuteras på allvar att Kris tillsammans med kriminalvården ska driva utslussningsenheter för att minska antalet återfallsförbrytare.

Men Kris vill ta ett steg till. Man vill delta i driften av ett fängelse som får intagna att både vilja och kunna lämna det kriminella livet.

Vård viktigare än pengar

Om privata fängelser blir verklighet vill Kris ta hand om vården. Kriminalvården kan nöja sig med att sköta säkerheten.

- Vi vill kanske inte ha privata fängelser överlag. Men vi skulle gärna vara med och jobba i ett privat fängelse. Vi vill inte tjäna pengar utan vinsten skulle bestå av färre återfall, säger Christer Karlsson, ordförande i riks-Kris. Han har själv suttit i fängelse i 22 år.

Redan i dag står Kris utanför fängelset och väntar. Hittills har man hämtat 72 frigivna direkt utanför grindarna. 58 av dessa lever vanliga liv. Det ska jämföras med en återfallsprocent på upp till 80 procent från vissa anstalter.

- Det är underbart att det fungerar. Kris är på kåkarna och besöker marknadsför sig och talar om att de finns. Vi ser dem som ett kvalificerat gäng medhjälpare, säger Gunnar Engström, chefsrådgivare vid Kriminalvårdsstyrelsen och före detta kriminalvårdsdirektör i Stockholm.

Varför är kriminalvården så dålig på att rehabilitera fångarna?

- Vi lyckas på så vis att vi fått deras hjälp. Kriminalvården ska nog ta hjälp utifrån. Det är viktigt och det blir ett annat omhändertagande, säger Gunnar Engström.

Åtta av tio rehabiliterade målet

- Vi tror att våra kunskaper om kriminalvård och hur man ska göra för att lyckas är snäppet bättre än kriminalvårdens. Vi vill inte ha en massa misslyckade fall, vi vill att 80 procent ska klara sig, säger Christer Karlsson.

Han vill att Kris ska vara med driva ett fängelse som erbjuder utbildning, framför allt datautbildning. Man vill ta in företag som erbjuder jobb efter frigivningen.

- Den som sitter därinne kan känna att man har en chans i samhället. Det känner man inte i dag.

Inga privata fängelser

Kris har också framfört förslaget om en annan typ av fängelse till justitieminister Thomas Bodström, som är intresserad av Kris arbete. Däremot är varken Bodström eller regeringen positiv till ett förslag som bygger på fängelser i privat regi.

Caroline Olsson