Avtal klart för 150 000 tjänstemän

Löneökningar på upp till 2,9 procent

NYHETER

Tjänstemannafacken SKTF och SSR svarade ja på medlarnas bud för 150 000 kommunala tjänstemän, erfar TT.

Det är dock oklart vad arbetsgivarna Kommunförbundet och Landstingsförbundet svarat.

Medlarnas förslag till avtal är fyraårigt och innebär löneökningar på 2,9 procent det första året för anställda med löner upp till 16 500 kronor i månaden. För de som tjänar mer blir lönepåslaget 2,4 procent.

Fackens krav på ett enskilt utrymme, där varje medlem själv kan välja mellan pension, arbetstidsförkortning eller pengar, har tillgodosetts nästan fullt ut. Facken ville att den procentsatsen skulle sättas till 0,6 procent. Medlarförslaget säger 0,5 procent.

TT ( )