4 000 byggarbetare strejkar för principer

Tvisten handlar om utbetalningsnivån vid prestationslön eller ackord

NYHETER

STOCKHOLM

Drygt 4 000 byggnadsarbetare drog ut i strejk på måndagen.

Principer och makt präglar konflikten och frågan är om byggjobbarna själva begriper varför de strejkar.

På måndagsmorgonen bröt strejken bland omkring 4 000 byggnadsarbetare på 242 arbetsplatser runt om i landet. Arbetsgivarna beräknar kostnaden i form av förseningar och annat till 100-150 miljoner kronor i veckan och rör främst de stora byggbolagen Skanska, NCC, Peab och JM.

Dessutom tillkommer minst lika stora kostnader för byggföretagens kunder och leverantörer, enligt Byggindustriernas vd Bo Antoni.

Strejken blev ett faktum sedan medlarna sent på söndagskvällen givit upp försöken att ena fack och arbetsgivare. Fackförbundet Byggnads sade nej till slutbudet och medlarna meddelade senare att de lämnar uppdraget - åtminstone tills vidare.

Prestationslön

Tvistefrågan rör utbetalningsnivån vid prestationslön eller ackord. En preliminär prestationslön betalas ut var fjortonde dag, men avstämningen och utbetalning av den slutliga lönen görs först efter tolv veckor när utfallet är mätt och klart. I dag uppgår den preliminära lönen till 85 procent av föregående års medellön.

Den andelen vill Byggnads ha upp till 90 procent. Facket fick med både medlare och arbetsgivare på den punkten, med reservation för ett tak under andra och tredje avtalsåret. Det innebär att konflikten hamnat på en allt mer principiell nivå.

- Vem går och väntar fem månader på sin slutlön? säger Ingemar Hellström, fackets förtroendeman vid bygget av Kista Tower i nordvästra Stockholm.

- Teoretiskt ska inte det här behöva betyda något, men i praktiken leder det till ännu högre löneglidning, säger Bo Antoni och svär över alla detaljregleringar i kollektivavtalet.

Ackordet höjer lönerna

I grund och botten handlar tvisten om löneutvecklingen i byggbranschen, som ligger nära sex procent på årsbasis. I industrin är motsvarande nivå ungefär tre procent.

Både fack och arbetsgivare är överens om att ackordet ger högre löneutveckling. Bo Antoni med Riksbanken i ryggen befarar dock att löneökningarna är för höga.

"Löneökningarna i byggsektorn är redan oroväckande höga och det finns skäl att befara en ytterligare uppgång", skrev Riksbanken i ett mötesprotokoll den 26 mars. Den pågående avtalsrörelsen är en orsak till varför Riksbanken inte är villig att sänka räntan.

Och arbetsgivarna menar att det är lönesystemets fel och ytterst ackordets.

Kunskapsluckor

När TT träffar lokala fackliga företrädare och strejkvakter under första strejkdagen märks tydliga kunskapsluckor i vad konflikten egentligen handlar om. Ett problem för facket kan vara att förklara skälen till strejken, eftersom byggbranschen har så speciella villkor, enligt Lasse Svensson, ordförande för Byggnads i sydvästra Skåne.

Byggnads förbundsstyrelse ska nu de närmaste dagarna ut på arbetsplatserna och förklara konfliktens innebörd.

Förhandlingsklimatet är minst sagt frostigt och några nya kontakter hade inte tagits på måndagen. Enligt Byggnads förhandlingschef Gunnar Ericsson kan det också bli aktuellt med att utvidga strejken.

Aftonbladet i dag:

Olle Lindström/TT ( )

ARTIKELN HANDLAR OM