Antalet klotterbrott har fördubblats

- och ökningen sker i Stockholm

NYHETER

Klotterbrotten ökar kraftigt.

Antalet polisanmälda klotterbrott fördubblades under första kvartalet 2001 jämfört med samma period förra året.

Klottret ökar allra mest i Stockholm, visar statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Totalt sett minskade antalet polisanmälda brott under första kvartalet i år.

Under första kvartalet 2001 polisanmäldes 265 000 brott. Det är en minskning med 4 procent jämfört med första kvartalet år 2000.

Allra mest minskade stöldbrotten - 9 procent eller 15 000 brott.

Däremot har klotterbrotten mer än fördubblats. Första kvartalet i år anmäldes 12 067 klotterbrott. Det är 7 285 fler anmälningar än samma period året innan.

Klotterbrotten är flest i Stockholm.

Förra året kostade klottret Stockholms Lokaltrafik 101 miljoner kronor.

Brå vill dock inte säga något om den fortsatta utvecklingen det kommande året.

- Det första kvartalet ger sällan någon god bild av hur året kommer att sluta, varför man ska vara försiktig med att tolka siffrorna på kvartalet som indikation på hur brottsligheten kommer att utvecklas under året, säger Brå:s statistikchef Gabriella Bremberg i ett pressmeddelande.

Andreas Alfredsson

ARTIKELN HANDLAR OM