Ökad negativ stress på jobbet

NYHETER

Höga arbetskrav och liten egen kontroll över arbetet. Den kombinationen innebär en betydande risk för negativ stress och har ökat, visar en sammanställning av Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyråns siffror från 90-talet.

De höga arbetskraven har ökat för både män och kvinnor inom flertalet sektorer. Kombinationen höga krav, liten egenkontroll, vad Arbetsmiljöverket kallar hög anspänning, är särskilt vanlig bland kvinnor anställda i landstinget.

Särskilt allvarligt blir problemet med hög anspänning om cheferna är dåliga på att ge stöd. 72 procent av kvinnorna i åldrarna 16-29 år respektive 50-64 år som arbetar under hög anspänning och utan stöd från chefen är kroppsligt uttröttade varje vecka. För männen är motsvarande andel 60 procent.

Symtomen yttrar sig genom att många får svårt att sova; var fjärde landstingsanställd har varje vecka sådana besvär. Var femte statligt anställd kvinna uppger dessutom att hon känner olust inför att gå till jobbet.

De här yrkena är värst utsatta:

För kvinnorna:

För männen:

TT ( )