Fiasko för bredbandssatsning

För dyrt tycker kommunerna

NYHETER

Varken kommunerna eller hushållen visar något större intresse för regeringens bredbandssatsning, skriver DN.

Kommunerna tycker att det blir alldeles för dyrt trots det statliga stödet.

Inte en enda kommun har hittills sökt statligt bidrag och de flesta svenskar nöjer sig i dag med en enkel telefonuppkoppling.

- Det blir allt tydligare att de dryga 8 miljarder kronor som regeringen avsatt för bredbandsutbyggnad är en felsatsning, säger riksdagsledamoten Eva Flyborg(fp), till DN.

Kostnaden ska fördelas mellan stat, kommuner och bredbandsoperatörer. Målet är en ny infrastruktur i form av ett finmaskigt fibernät, som täcker landet.

Glest befolkade kommuner med få, eller inga, operatörer ska kunna få mer statligt stöd än storstadskommunerna, enligt regeringsdirektiven.

- Det statliga bidraget, på i genomsnitt 30-35 procent av kostnaderna, är för lågt för att fattiga kommuner ska våga söka, säger Bengt Falke, chef för Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma IT-enhet till DN.

220 av landets 289 kommuner har vikande befolkningsunderlag och ekonomiska problem av varierande grad.

aftonbladet.se ( )