Svenskarna som håller i EU:s kassa

De hanterar en budget på 864 miljarder kronor

NYHETER

Idag, tisdag, diskuterar Europaparlamentets budgetutskott hur 2002 års budget ska se ut.

Aftonbladet har kartlagt svenskarna som sitter på EU:s pengar.

Foto: AP
Gör efterkontrollen Jan O Karlsson, 62, är ordförande i Revisionsrätten som kontrollerar att EU:s pengar har hamnat på rätt plats och skriver fruktade årsrapporter som brännmärker felaktiga och illa kontrollerade utbetalningar. Han var tidigare statssekreterare i finansdepartementet.

För sex år sen blev Sverige medlem i EU. Då fick kommissionen massiv kritik för att ha slarvat med EU:s pengar. Dåvarande kommissionen, som lovade bot och bättring, fick avgå pga fusk och slarv.

Många efterlyste en mer nordisk öppen förvaltning för att råda bot på fusket. Nu har EU fått det. Många svenskar har hamnat på centrala poster.

Budgetutskottet beslutar tillsammans med regeringarna i ministerrådet om hur pengarna ska fördelas. Utskottet har handläggningsansvar.

Invald mot sin vilja

Budgetkontrollutskottet är förmodligen parlamentets mäktigaste och kontrollerar hur pengarna har använts. Det var hot om att inte bevilja ansvarsfrihet för hur 1997 års budget användes som ledde till kommissionens fall 1999.

Marianne Eriksson valdes in som enda svensk i utskottet, mot sin vilja och har därför inte deltagit i mötena. "Det skulle bli för mycket jobb", säger hon.

Revisionsrätten är en från kommissionen och medlemsländerna oberoende övervakning av hur pengarna har hanterats. Revisionsrapporten är ofta mycket kritisk och kan avslöja fusk i stor skala. Revisionsrätten har en ledamot från varje land.

Större än Sveriges budget

Centralt placerade svenskar håller koll på EU:s 864 miljarder kronor. Som jämförelse omfattar Sveriges statsbudget knappt 800 miljarder kronor.

Till skillnad från i medlemsländernas inkomster kommer EU:s pengar inte från direkta skatter. De utgörs istället av en andel av medlemsländernas inkomster, BNI. Sveriges bidrag till EU:s budget motsvarar ungefär 3 procent av den totala BNI. Pengarna kommer också från medlemsländerna via tullar och införselavgifter samt moms.

Idag fastställer Europaparlamentet sina ramar för 2002 års budget. 8 maj kommer kommissionens budgetförslag. Därefter förhandlar parlamentet och rådet om budgeten. Vanligtvis brukar ministrarna vara snåla, parlamentet generöst och kommissionen däremellan. I år är alla snåla.

Här är svenskarna som sitter på EU:s pengar

Emily von Sydow