Kritik mot svensk öppenhet inom EU

NYHETER

BRYSSEL

Med Sverige tar öppenheten ett steg tillbaka i EU. Det menar den finska EU-parlamentarikern Heidi Hautala (gröna) och andra kritiker av den kompromiss som EU-ambassadör Gunnar Lund har pressat fram.

Heidi Hautala.

- Vi i parlamentet har blivit hårt pressade. De säger att detta är det bästa vi kan få, men jag tror att man måste förhandla vidare. Detta är ett steg tillbaka, säger Hautala.

På måndag träffas EU-ländernas ambassadörer i Bryssel för att klubba förslaget, som sen lämnas över till parlamentet. Det har varit svårt att få till stånd en kompromiss som också Frankrike och Belgien, länder som ogillar svensk öppenhet, kan enas om.

Med det förslag som ligger på bordet i dag kan definitionen av vad som är offentlig handling bli snävare än om vad som gäller idag i EU:s institutioner. Det blir alltså svårare att få ut handlingar från EU.

Svensk prestige

Det är säkerhetspolitiken som ställer krav på sekretess. Men så som kompromissen ser ut idag, kan allt omfattas av de stränga sekretessreglerna som gäller för säkerhetspolitiken, menar Hautala.

Sverige har satsat mycket prestige på att få till stånd starka regler för öppenheten under ordförandeskapet. Men i sin iver att klubba reglerna innan Belgien och Spanien tar över ordförandeskapet i EU, vill Sverige forcera ett beslut nu, även om det är sämre än dagens regler.

Enligt Hautala tror parlamentarikerna att förslaget är bra, bara för att det kommer från Sverige. Nu kommer det troligen att röstas igenom i parlamentet, trots att det inte alls är bra.

Det hade varit bättre att i lugn och ro ta fram ett förslag, anser Hautala.

- Det är ju en paradox att förhandla om öppenhet i hemlighet, säger Hautala.

Emily von Sydow