Svenska företag – vinnare i vidgat EU

Visioner och vinning går hand i hand för Persson

NYHETER

De flesta tror att det blir dyrt med nya EU-medlemmar.

Till dem hör inte Göran Persson.

Han hoppas på fem miljarder rakt in i statskassan – varje år.

Ett av målen för det svenska ordförandeskapet i EU är att åstadkomma ”ett politiskt genombrott” i förhandlingarna med tolv av de länder som ansökt om medlemskap i EU.

De flesta förklarar EU:s utvidgning på samma sätt som då EU:s föregångare Kol- och stålunionen bildades för 50 år sedan. Stridande länders ekonomier ska flätas samman för att det aldrig mer ska bli krig i Europa. Världens mest krigshärjade kontinent har en unik chans att lägga allt gammalt groll bakom sig.

Men när Göran Persson i går talade på Sveriges hotell- och restaurangföretagares årsmöte visade det sig att det inte enbart är visioner som rör sig i EU:s ordförandes huvud. Han ser också rena ekonomiska vinster med utvidgningen.

Ekonomierna växer snabbt

Resonemanget är enkelt och jordnära. Runt Östersjön ligger fyra nya EU-medlemmar. Estland, Lettland, Litauen och Polen. Deras ekonomier förväntas växa med mellan sex och sju procent per år under den närmaste 20-årsperioden.

De är med andra ord utmärkta exportmarknader för svenska företag. Så bra att Göran Persson räknar med att Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, kan öka med åtminstone en halv procentenhet mer än den annars skulle ha gjort.

En halv procent motsvarar omkring tio miljarder kronor. Eftersom skattetrycket är drygt 50 procent rinner hälften av den summan, fem miljarder, till statskassan. Varje år under många år framöver.

Ser dem som en tillgång

Persson ställer därmed den vanligaste föreställningen om EU:s utvidgning på huvudet. De nya medlemmarna beskrivs oftast som fattiga och tärande, som en ekonomisk belastning för dagens rika 15-länderklubb.

Men Persson ser dem tvärtom som en tillgång.

Men kan det bli bättre än när visioner och ekonomisk vinning går hand i hand? Förre finansministern gnuggar händerna.

Lena Mellin