Stöldhärva skakar skattmasen i Umeå

53 kaffemuggar spårlöst försvunna

NYHETER

När stölden upptäcktes kallades säkerhetschefen in.

Krosslistor upprättades och razzior genomfördes på de anställdas rum.

Till slut polisanmäldes hela saken

Ändå kvarstår mysteriet. Ingen vet vem som stulit 53 kaffemuggar i stengods från skattemyndighetens kontor i Umeå.

Myndigheten köpte in muggarna för ett år sedan. Sammanlagt 150 vackert gröna och blå muggar i äkta Höganäs-porslin.

Visserligen på extrapris för 65 kronor styck. Dessutom inte särskilt snygga, enligt många. Men ändå - när muggarna en efter en fick fötter flög fan i kontorschefen.

Kaffemuggslarm utlystes i hela skatteskrapan. Anslag sattes upp som uppmanade anställda att se över sina arbetsrum och återlämna muggarna till matsalen.

Säkerhetschefen kopplades in

Krosslistor upprättades för att utesluta den mer naturliga avgången, muggar som råkat gå sönder.

Personalrummen kontrollerades även handgripligen av muggjägare och säkerhetschefen Hans Erixon kopplades in.

Allt utan resultat.

Det var då kontorschefen Carina Lindell i samråd med säkerhetschefen bestämde sig för att polisanmäla det hela.

- Vår polisanmälan ska inte tolkas som att vi försöker misskreditera medarbetarna utan enbart som en markering på att saker försvunnit på ett oförklarligt sätt, säger Lindell till Västerbottens Folkblad.

- Jag ser det här som ett naturligt led i vårt interna rapporteringssystem.

Enligt Lindell kan cirka 50 icke anställlda personer röra sig fritt i lokalerna förutom skattekontorets egen personal på 105 anställda.

Stränga besöksrutiner

Säkerhetschefen berättar att man tillämpar stränga besöksrutiner. Mot bakgrund av det finns sannolikt en koppling mellan de spårlöst förvunna kaffemuggarna och personer som har passerkort till skatteskrapan.

Men inte heller säkerhetschefen vill peka ut någon särskild grupp som mer misstänkt.

Enligt Erixon är kontorets polisanmälan unik inom region Norrbotten. Däremot har det förekommit i andra delar av landet. Men om det då gällt kaffemuggar är okänt.

Förutom kaffemuggarna rapporteras två mobiltelefoner med tillhörande laddare vara borta.

Polisen i Umeå säger att skattekontorets anmälan inte kommer att föranleda någon åtgärd. Utredningen har lagts ner.

Caroline Olsson

ARTIKELN HANDLAR OM