Mobbande lärare ett växande problem

…men få väljer att anmäla

NYHETER

Problemen med mobbande lärare blir allt större.

6 procent av eleverna i högstadiet och gymnasiet uppger att de känner sig mobbade av sina lärare.

Men antalet anmälningar är få.

– Jag kan räkna anmälningarna vi får in på ena handens fingrar, säger Britt-Inger Stoltz, projektledare på Skolverket.

Skolverket räknar med att sammanlagt cirka 50 000 elever i högstadiet och gymnasiet känner sig mobbade av lärare eller andra elever. Men bara ett par hundra anmälningar kommer in till Skolverkets tillsynsmyndighet.

Och bara en bråkdel av de anmälningarna gäller mobbande lärare.

En ny attitydundersökning från Skolverket över 2000 visar att 4 procent av eleverna känner sig mobbade av andra elever, en ökning med 2 procentenheter sedan en tidigare studie från 1997.

”Minst 3000 mobbas av sina lärare”

Men ännu fler - 6 procent - uppger att de känner sig mobbade av sina lärare. Även den siffran har ökat med 2 procentenheter sedan den förra undersökningen.

– Enligt de siffror vi har borde det innebära att minst 3 000 elever mobbas av sina lärare, säger Britt-Inger Stoltz.

– Men antalet anmälningar kan jag räkna på ena handens fingrar.

Andelen elever som känner sig orättvist behandlade av lärare eller andra vuxna ligger på 17 procent, vilket är samma nivå som 1997.

Få väljer att anmäla

När det gäller mobbande och trakasserande lärare finns det ingen skillnad i uppfattning mellan elever i grundskolan och gymnasiet, pojkar eller flickor, elever med utländsk eller svensk härkomst.

Tror du att eleverna är rädda för att anmäla sin lärare?

– Med tanke på att vi får in så få anmälningar verkar det så. Därför uppmanar jag alla som drabbas att vända sig till skolans rektor.

Hur ska man komma tillrätta med problemet med mobbande lärare?

– Lärarna måste påminnas om det uppdrag de har. Det står tydligt i förordningarna att eleverna ska bemötas på ett respektfullt sätt.

Skolverkets undersökning baserar sig på 7 000 slumpmässigt utvalda elever, lärare och föräldrar. De elever som intervjuats går i årskurs 7-9 i grundskolan och gymnasieskolan.

Andreas Alfredsson