Avslöjandena skakar Sahlin

”Om misstankarna stämmer är det förskräckligt”

NYHETER

Mona Sahlin är djupt skakad efter avslöjandena om vad som hänt vid Migrationsverket i Norrköping.

- Jag utgår ifrån att Migrationsverket nu ser över sina säkerhetsrutiner, säger hon till Aftonbladet.

Eftersom misstankarna mot de båda häktade tjänstemännen ännu inte lett till någon rättegång så vill dock inte integrationsminister Mona Sahlin uttala sig specifikt om de brott som de häktade misstänks ha begått.

Men det hon tagit del av hittills i fallet har gjort henne upprörd.

- Om misstankarna stämmer så är det förskräckligt, säger Mona Sahlin.

Stärka säkerheten

Migrationsverkets chef, generaldirektör Lena Häll Eriksson, anser dock att säkerhetsrutinerna som gäller vid beviljanden av svenskt medborgarskap är bra.

- Vi upptäckte ju faktiskt det här och kunde vidta åtgärder och ta kontakt med polis, säger generaldirektören.

Generaldirektören ska nu diskutera hur säkerheten ska kunna stärkas. Ett sätt kan vara att öka antalet stickprovskontroller av de beslut som fattats.

Migrationsverket har 1 700 anställda över hela landet. Av dessa arbetar 400 vid huvudkontoret i Norrköping där de två nu häktade männen var verksamma.

Thomas Gustafsson