Barn till invandrare oftare utan jobb

Mörkt hår och ”konstigt” efternamn förklaring

NYHETER

Andra generationens invandrare har det svårare på arbetsmarknaden än jämnåriga svenskar.

Förklaringen? Mörkt hår eller ett ”konstigt” efternamn.

När det handlar om andra generationens invandrare fungerar det inte för arbetsgivaren att skylla på språksvårigheter eller kulturkrockar.

Något som annars är vanligt när det gäller människor som invandrat till Sverige.

– Men andra generationens invandrare kan det svenska språket och den svenska kulturen, säger Göran Sidebäck vid Centrum för välfärdsforskning på Mälardalens högskola till Dagens Nyheter.

"Ren diskriminering"

Trots det visar en undersökning som gjorts vid högskolan att andra generationens invandrare i större utsträckning går arbetslösa än de vars båda föräldrar är födda i Sverige.

I snitt går det 14 arbetslösa andra generationens invandrare på 10 arbetslösa svenskar.

Göran Sidebäck vid Centrum för välfärdsforskning anser att det inte finns någon annan förklaring till resultatet än ren diskriminering.

– Kan det vara så att man har ett utomnordiskt namn? Att man har ett utseende som inte är nordiskt? säger han till DN.

Fördomar från arbetsgivare

Fördomar från arbetsgivarnas sida bidrar till att göra det svårt för andra generationens incvandrare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Göran Sidebäck säger att det till exempel finns fördomar om att människor från vissa kulturer är besvärliga på olika sätt, vilket förmodligen bidrar till att arbetsgivaren väljer bort dem.

– Vi brukar kalla det statistisk diskriminering, säger han.

Vid Centrum för välfärdsforskning har man använt sig av statistik över personer i Södermanlands och Västmanlands län.

Resultatet är dock giltigt även i andra delar av landet, enligt Göran Sidebäck.

Maria Saving