Fler cancerfall efter olyckan i Tjernobyl

Gävlebor allt sjukare visar ny forskarrapport

NYHETER

Det finns ett samband mellan cancer och nedfallet efter Tjernobylolyckan 1986.

Det unika resultatet visar en forskargrupps kartläggning av cancer hos de fast bosatta i de strålningsexponerade områdena, uppger Radio Gävleborg.

15 år efter olyckan i Tjernobyl kommer nya hälsokonsekvenser i dagen. En ny studie visar att antalet cancersjuka ökat efter nedfallet från Tjernobyl.

En forskargrupp har under 11 års tid följt totalt ,1 miljoner personer under 60 år för att kartlägga hälsoriskerna efter nedfallet från kärnkraftsolyckan.

Sex olika grupper

– Vi har delat in församlingarna i de sju norra länen i sex olika grupper beroende på markstrålning. Sedan har vi jämfört elva års cancersjuklighet med detta, säger Göran Carlsson, landstingsläkare vid Härnösands sjukhus och delaktig i rapporten.

Studien har pågått under 11 års tid och delresultat har tidigare publicerats i de medicinska tidskrifterna Läkartidningen och Healthfysics, dock utan att kunna klarlägga ett samband mellan cancerförekomst och tjernobylnedfall. En tidigare jämtländsk studie för ett antal år sedan visade inte heller något samband mellan cancer och Tjernobylnedfall.

Samband med Tjernobyl

De nya uppgifterna från det svenska forskarlaget publiceras inom kort i en internationell tidskrift och den här gången finns ett samband.

– Ja, vi har lyckats med det. Riktigt 100-procentigt säkra är vi dock inte innan artikeln är publicerad, säger Lars Sundman, hälsovårdsöverläkare vid Gävleborgs läns landsting till Radio Gävleborg.

Ingen av läkarna i forskargruppen vill kommentera detaljer kring vilka typer av cancersjukdomar som ökar eller hur starkt sambandet är:

– Nej, som alltid kan vi inte det innan den vetenskapliga artikeln publicerats, säger Göran Carlsson.

Delade meningar om strålningen

- Det här är ett intressant område. Traditionella vetenskapsmän säger att den här typen av strålning ger så liten påverkan och andra hävdar motsatsen. En sådan här studie är väldigt viktig för många oavsett om man hittar ett samband eller inte, säger han.

Hur går ni vidare med detta?

– Vi tycker att eftersom vi redan har det här stora materialet har vi ett ansvar att fortsätta följa de här människorna. Det går oftast ganska lång tid från det man utsätts till dess man utvecklar cancer, säger Göran Carlsson.

Annika Sohlander