Vägar farligaste arbetsplatsen

Var tredje vägarbetare drabbad av olycka senaste året

NYHETER

Den svenske vägarbetaren lever farligt.

Runt 5000 vägarbetare har varit med om olyckor på grund av den passerande trafiken under det senaste året enligt en ny undersökning.

- Det är ju en oro jämt när man är ute på vägen. Det som är mest skrämmande är den tunga trafiken när man tänker på vilka bromssträckor de har, säger Krister Granvik, huvudskyddsombud på produktion Nord, till Aftonbladets nätupplaga.

Det handlar inte om polisstationen, dykplatsen eller cockpit.

Sveriges farligaste arbetsplats är vägen.

Varje år blir ett stort antal vägarbetare påkörda och många yrkesförare omkommer eller skadas svårt under arbetet.

Av 750 tillfrågade vägarbetare känner nästan sex av tio oro ibland, tre oroas ofta och en av tio känner alltid oro. Totalt är 93 procent rädda för att råka ut för en olycka.

De alarmerande siffrorna presenterades vid trafiksäkerhetskonferensen i Örnsköldsvik under onsdagen och bygger på en undersökning från Seko, vägarbetarnas fack, och visar att det finns all anledning för vägarbetarna att vara oroliga.

Närmare hälften av testgruppen har under det senaste året varit med om någon incident vid arbetsplatsen och var tredje arbetare har själva råkat ut för en olycka under vägarbete.

Totalt finns runt 12000 vägarbetare i Sverige, både privat- och statsanställda.

Nu ställer LO krav på myndigheter och arbetsgivare för att vända trenden.

– Många av våra medlemmar har som yrke att vistas i trafiken, därför är det naturligt att vi engagerar oss i trafiksäkerhetsfrågor. Det får inte vara så att nästan alla vägarbetare känner oro inför sitt arbete eller att många medlemmar i Transport tvingas att bryta mot kör- och vilotidsregler, säger Jan Edling, utredare på LO.

Lägre fart

– Det här skapar både otrygghet och ett känslomässigt svårt dilemma, att gå till jobbet och inte veta vad som händer, säger Sven-Olof Arbestål, ordförande i Seko.

Seko ställer ett antal krav för att åtgärda den ohållbara situationen. Sänkt hastighet till 30 km/tim vid vägarbeten är ett av kraven. Ett annat är mer information till allmänheten för att öka förståelsen för riskerna. Forskning för att hitta nya tekniska lösningar som leder till ökad säkerhet efterlyses också.

Trots de höga antalen tillbud finns ett stort mörkertal.

– Hittills har det inte anmält som en bilist till exempel klippt en backspegel eller kört på en kon men från och med nu ska alla incidenter och tillbud rapporteras, säger Thomas Brännström, Seko.

Den allt större konkurrensen inom åkerinäringen är en annan orsak till många olyckor.

- Trfaikrytmen har ökat betydligt. Lönsamhetsaspekten kräver att man kommer fram i tid och då är en vägtrafikplats ett hinder på vägen, säger Thomas Brännström.

Det har vägarbetaren Krister Granvik fått uppleva på nära håll:

- Bilister har kört rätt över beläggningsmassorna och man har fått slänga sig undan i sista sekunden. Nu under högsäsong sker incidenter så gott som varje dag, säger han.

Han har också varit med om att kolleger blivit överkörda. Ibland har han funderat på att byta jobb:

– Jag trivs ju med jobbet i grunden men det är klart att man har sina funderingar ibland, säger Krister Granvik.

Vägverket positivt

Från Vägverkets sida ser man enbart positivt på att LO blandar sig i trafiksäkerhetsdebatten.

– Det behövs flera aktörer på scenen. Vi på Vägverket kan inte fixa allt, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket och en av männen bakom ''nollvisionen''.

Annika Sohlander, TT