51 SAS-plan måste kollas

Höjdrodersystemet i Boeing 737 kan slås ut

NYHETER

Drygt 800 flygplan av typen Boeing 737 ska genomgå en kontroll.

Detta sedan amerikanska luftfartsmyndigheter slagit larm om att tre flygbolag haft problem med modellen.

- Det stämmer. Det är en typ av bult i bakre regionen av planet som ska kontrolleras, säger Ulf Thorné, presschef på SAS till Aftonbladets nätupplaga.

Foto: SAS
Totalt 800 Boeing 737 i hela världen måste kontrolleras inom tio dagar. SAS har 51 sådana kort- och medeldistansplan i sin flotta.

SAS har 51 stycken Boeing 737 i Sverige - som flyger som vanligt.

Planen av den utpekade modellen används av SAS både inrikes och i Europa.

Den amerikanska motsvarigheten till luftfartsverket utfärdade i förrgår en service- bulletin gällande samtliga Boeing 737 av den nyare generationen, det vill säga som är några år gamla.

Bulletinen utfärdades sedan det visat sig att en detalj i tre av flygplanen inte fungerat som de borde eftersom en mutter inte monterats korrekt.

Detaljen, eller bulten, sitter i höjdrodersystemet som styr planets rörelser i upp- och nedåtgående riktning.

Måste åtgärdas

Bulletiner från internationella luftfartsmyndigheter är ganska ovanliga. Ibland är de frivilliga, ibland obligatoriska. Bulletinen från USA är obligatorisk och måste åtgärdas.

- Vi blev uppmärksammade på detta igår och har påbörjat arbetet. Vi har tio dagar på oss att kontrollera samtliga plan och det kommer vi att klara, säger Ulf Thorné.

Under den tid som flygplanen kontrolleras flyger SAS som vanligt:

– Hade vi bedömt det här som en säkerhetsrisk så hade vi ställt flottan, men det gör vi inte, säger Ulf Thorné.

Använt planet tre år

SAS har använt flygplansmodellen i tre års tid och inte haft några problem med något flygplan.

– Vi har haft mycket goda erfarenheter av den här modellen och har inte märkt av någon detalj som krånglar, säger Ulf Thorné.

Företrädare för Boeing förklarade för AP att felet uppenbarligen uppstått på grund av att den sista kontroll som alltid görs innan planen levereras, var undermålig. Skruven drogs inte åt riktigt på vissa plan.

Kan förlora kontrollen

”Det här felet kan om det inte rättas till leda till att flygplanet förlorar kontrollen,” sa en talesman för FAA, The Federal Aviation Administration.

Förutom SAS har flygbolagen Novair och Britannia tillsammans sex stycken av flygplanstypen som används i chartertrafik.

Även de planen används som vanligt.

- Planen ska kontrolleras inom tio dagar och därför är det säkert att flyga i tio dagar till, säger Anders Engström, teknisk chef vid Novair.

Annika Sohlander