Allt färre läkare har kunskap om barn

NYHETER

Bristen på barnläkare i Sverige är förödande, visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

- Kunskapsläget måste stärkas hos all vårdpersonal som tar hand om barn och deras föräldrar, konstaterar barnhälsovårdsöverläkare Gudmund Stintzing.

Fallet Julia är ett talande exempel på hur allvarligt läget är.

- Det belyser två saker. Dels hur viktigt det är att stärka allmänläkarnas kunskaper om barn, dels hur tillgängligheten måste öka, säger han.

Av Sveriges 1 200 läkare med specialistutbildning i barna

Barn läggs in på vuxenavdelningar

1990 hade var fjärde barnavårdscentral en anställd barnläkare. I dag gäller det bara var tionde, 11 procent av barnavårdscentralerna. Samtidigt har barnkliniker lagts ner och antalet vårdplatser halverats. För tjugo år sedan hade 44 sjukhus en egen barnklinik. I dag finns 37 kliniker med plats för maximalt 1 100 barn och ungdomar.

- Vi tvingas lägga in barn på vuxenavdelningar. En fjärdedel av alla barn vårdas i dag på andra avdelningar än där de hör hemma, säger Gudmund Stintzing.

Medelvårdtiden har också minskat. Från 4,6 dagar 1981 till dagens 3,7 dagar.

- Det kanske inte låter mycket, men innebär att vi inte kan ta in lika många för observation och att fler skrivs ut tidigare - även för tidigt födda, säger han.

Situationen förvärras av att en stor del av dagens barnläkare går i pension de närmaste fem åren.

Socialstyrelsen har nu kommit med en åtgärdsplan för att stärka barnkompetensen inom hälso- och sjukvården.

Så ska vården förbättras för barnen

Caroline Hougner