Cancerlarm på svenska pappersbruk

Lera i papper kan innehålla dioxiner

NYHETER

Larmet om att kaolinlera kan innehålla mycket giftiga och cancerframkallande dioxiner har fått flera av landets pappersbruk att starta egna utredningar.

Om cancerlarmet från SCA-ägda pappersbruket i Ortviken bekräftas hotas omkring 30 000 anställda vid 49 fabriker i landet.

- Vi är tagna på sängen allihopa, men ser naturligtvis med största allvar på de här uppgifterna, säger Staffan Aminoff, arbetsmiljöansvarig vid Skogsindustrierna.

Cancerlarmet från SCA-ägda pappersbruket i Ortviken slog ned som en bomb för ett par dagar sedan. Tre personer på Ortviken och ytterligare en anställd vid företaget Imery Mineral i Sundsvall har under kort tid drabbats av testikelcancer. Alla fyra har hanterat kaolinlera som i första hand används för att i bestrykningssmeten vid framställande av papper.

Fyra fall i Sundsvall

SCA befarar nu att cancerfallen har ett samband med kaolinleran, att leran innehåller mycket giftiga dioxiner.

- Vi har fyra cancerfall på 150 anställda som arbetar med bestrykning. Det är extremt högt. I Sverige beräknar man att det går högst fem testikelcancerfall på 100 000 män, säger Björn Lyngfeldt, informationschef på SCA.

Kaolinleran kommer från det franska företaget Imery Minerals, som är världsledande leverantör av kaolinlera. Enligt SVT:s regionala nyhetsprogram Mittnytt ska ledningen för företaget känt till riskerna, men hemlighållit detta. Detta dementeras dock av Imery Minerals ledning.

30 000 arbetare oroliga

SCA har skickat in prover av kaolinleran för analys och väntar sig ett provsvar under morgondagen, eller senast på måndag.

Men nyttjandet av kaolinlera är inget unikt för Ortvikens pappersbruk. Svenska pappersindustri förbrukar årligen flera hundra tusen ton till fyllmedel och papperstillverkning. Skulle proverna av kaolinleran visa sig innehålla dioxin hotas 30 000 anställda vid landets 49 pappersfabriker.

Klippan AB hanterar årligen mellan 1 200 till 1 500 ton kaolin från flera olika leverantörer vid företagets anläggningar i Klippan och Lessebo. Där tar ledningen cancerlarmet på största allvar och inleder därför i dag egna undersökningar.

Erbjuder läkarundersökning

- Vi ska börja med att kontakta SCA, sedan våra leverantörer och yrkesmedicinen. Samtidigt erbjuder vi de anställda som känner oro läkarundersökning, säger miljöchef Göran Lindqvist vid Klippan AB.

Även på Stora Ensos pappersbruk i Nymölla, utanför Kristianstad vidtas nu flera åtgärder för att granska kaolinleran.

- Vi har tagit egna prover som vi ska skicka i väg för analys. Vi kommer dessutom att kontakta vår leverantör för att få svar på sambandet mellan kaolin och testikelcancer, säger Inger Falck, informationsansvarig på Nymölla.

”Vi är tagna på sängen”

Samtidigt betonar hon att företaget bara använder en mycket låg halt av kaolinlera i bestrykningssmeten.

Branschorganistationen Skogsindustrierna följer spänt de utredningar som pågår på landets pappersbruk, men har inga planer på egna utredningar i nuläget.

- Vi informerar branschen om det arbetet som pågår hos SCA. Beroende av vad som kommer fram där får vi sedan besluta om vi ska genomföra mer övergripande utredningar kring det här.

- Men vi är tagna på sängen allihopa.

På SCA i Sundsvall väntar man spänt på provsvaren från Ortvikens kaolinlera.

- Om man inte lyckats finna något samband mellan kaolinleran och de fyra cancerfallen måste vi söka förklaringen någon annanstans, säger Björn Lyngfeldt vid SCA.

Kaolinlera

Claes Thunblad