Minister vill ha lag om nummer på poliser

Polisfacket kritiserar förslaget

NYHETER

Justitieminister Thomas Boström vill att det ska gå att identifiera enskilda poliser genom exempelvis nummer på hjälmarna.

- Vi ska visa att vi står för det öppna samhället, säger han.

Bodström får medhåll av aftonbladet.ses läsare. Men enligt facket kan en underlättad identifiering öka antalet hot mot poliserna.

Om inte polisen själv inför ett system för identifiering av poliser, blir det en fråga för regeringen.

Det budskapet framförde justitieminister Thomas Bodström i går eftermiddag. Bakgrunden är kritiken mot polisen under demonstrationen mot EU i Malmö i lördags.

"Poliser bör kunna identifieras"

- Det finns skäl både för och emot, det kan finnas arbetsrättsliga så som trygghet för poliserna. Men jag anser att man bör kunna identifiera poliser. Det är myndighetsutövning och vi ska sträva efter största offentlighet, säger han till TT.

Aftonbladet.ses läsare håller med justitieministern. På drygt två timmar i dag hade 7 500 personer svarat på ”Dagens fråga”. Av dem tycker en majoritet, 68 procent, att polisen ska ha nummer på hjälmarna.

Det är just tryggheten för poliserna som är kärnan i fackets kritik mot förslaget.

Nummer i Stockholm

Polisen i Stockholm har redan nummer på hjälmarna. Men Patrik Sandsten, huvudskyddsombud hos Stockholmspolisen, vill ha numren sekretessbelagda. Detta för att skydda polisen och hans eller hennes familj från trakasserier.

"Hot mot poliser ökar"

- Eftersom tendensen är att hoten mot poliser ökar så är risken att du annars får en passiviserad poliskår eller i slutändan inga poliser alls, säger Sandsten till TT.

- Vår grundsyn är att den som gjort fel ska stå till svars för det. Men när det är som i Stockholm i dag, där vem som helst, även med ont uppsåt, kan eftersöka en polisman, då brister systemet.

Öppenhet måste segra

Thomas Bodström har förståelse för att poliser är rädda för hot och hämndaktioner. Men det förändrar inte hans inställning:

- Det vore en oacceptabel eftergift mot våldet och hot om våld. Då har det segrat mot öppenheten och offentligheten, säger han.

Länspolismästaren i Skåne, Hans Wranghult, håller med justitieministern om att det bör bli lättare att identifiera enskilda poliser.

- Jag har tidigare sagt att vi måste överväga att återinföra nummer på hjälmarna, de som vi hade i Malmö under fotbolls-EM 1992, säger han till TT.

Wranghult vill dock också ha sekretessbelagda nummer.

Maria Saving