Flera dödsfall kopplas till antirök-piller

10 000 svenskar använder zyban

NYHETER

Fyra dödsfall i Australien kopplas nu till antirökmedlet Zyban.

Sambandet granskas av hälsovårdsmyndigheterna i landet.

Sedan tidigare har 35 dödsfall i Storbritannien kopplats till medicinen som blev godkänd i Sverige i augusti i fjol.

– Det här kan man ju självklart inte ignorera, säger Hans Gilljam, överläkare vid centrum för tobaksprevention till Aftonbladets nätupplaga.

Foto: Björn wanhatalo
Rökavvänjningspillret Zyban, som släpptes på den svenska marknaden i augisti förra året.

Myndigheter som har hand om distributionen i Australien hävdar att läkemedlet som tillverkas av den brittiska läkemedelsjätten GlaxoSmithKline, kan knytas till över 600 skadliga reaktioner sedan det släpptes på marknaden i Australien i november, uppger AP. I Storbritannien står Zyban för var fjärde anmäld biverkning, 3 457 fall hade anmält till och med mars i år.

Vanliga reaktioner hos de som medicinerat har varit hudirritationer, psykiska störningar, rubbningar i nervsystemet och orolig mage.

Nu granskas läkemedlet noga.

Fyra rapporter om dödsfall som misstänks ha ett samband med Zyban har anmält till hälsovårdsmyndigheterna.

Måste tas på allvar

– De är naturligtvis skyldiga att undersöka det här och det lär de väl göra, säger Hans Gilljam, läkare vid centrum för tobaksprevention vid Huddinge sjukhus.

Han tycker att rapporten är värd att ta på allvar - om än oväntat:

– Det är förvånande med tanke på alla dessa 22-23 miljoner användare som man haft under 1990-talet i USA, dessutom ofta i högre doser, säger han.

Zyban är det första rökavvänjande pillret i världen och har setts som ett genombrott för antirök-medlen. Många rökare satte stort hopp till medlet innan det släpptes på marknaden.

10 000 användare i Sverige

Läkemedlet, som är receptbelagt, släpptes på den svenska marknaden i augusti i fjol.

Sedan dess har ungefär 10 000 svenskar valt att använda läkemedlet.

Pillret innehåller inget nikotin utan tar bort röksuget på kemisk väg. Pillren är dubbelt så effektiva som nikotinplåster.

Medicinen innehåller en substans som från början användes i antidepressivt syfte men där den rökavvänjande effekten var en sidoeffekt.

Kopplas till flera dödsfall

Zyban har tidigare misstänkts ha samband med 35 dödsfall i Storbritannien men inget av dödsfallen har med säkerhet kunnat sägas ha ett samband med läkemedlet.

Samtliga avlidna var i femtioårsåldern, en person var 21 år.

Annika Sohlander