Dyra cancermedel stoppas

NYHETER

Tre nya, mycket dyra cancerpreparat stoppas.

En utvärdering som Läkemedelsverket gjort visar att de inte fungerar.

Foto: JOACHIM LUNDGREN
- Medlen påverkar inte grundsjukdomen, säger professor Björn Beermann på Läkemedelsverket, som nu drar in dyra cancermediciner.

Läkemedlen skulle minska biverkningarna av cellgifter och öka effekten av tumörbehandling.

Väckte stort hopp

Preparaten som bygger på tillväxtämnen i immunförsvaret, G-CSF och GM-CSF, introducerades i början på 1990-talet och ansågs vara ett genombrott i behandling av cancer.

Men nu har Läkemedelsverket efter ett expertmöte beslutat att stoppa medlen.

Samma biverkningnar

Biverkningarna har inte blivit färre och effekten på tumörer inte större, visar en utvärdering av hittills tillgängliga forskningsrapporter.

Tanken med medlen var att öka nivån av vita blodkroppar, vilket ska minska infektionerna.

- Visst, medlen ökar mängden blodkroppar men påverkar knappast infektionsrisken och grundsjukdomen, säger professor Björn Beermann på Läkemedelsverket till Svenska Dagbladet.

Bättre med dopningsmedel

Användningen av preparaten med G-CSF och GM-CSF har ökat under 1990-talet och de säljs för minst 55 miljoner kronor om året.

Verket vill i stället att patienterna ska använda dopningspreparatet EPO. EPO har blivit mest känt för att idrottsmän använder det vid bloddopning.

Jens Kärrman