Läkare väljer ofta en dyrare medicin

NYHETER

Nio av tio läkare påstår att de skriver ut de mediciner som rekommenderas av läkemedelskommittéerna.

Det är långt ifrån sant enligt en ny studie.

För att få bukt med de skenande medicinkostnaderna ger landstingens läkemedelskommittéer ut listor över vilka mediciner läkarna bör välja när det finns likvärdiga preparat.

I en enkätundersökning i höstas uppgav 90 procent av läkarna att de hade stort förtroende för kommittéerna och följer deras råd. I hela 18 av 20 landsting sa sig exempelvis majoriteten av läkarna föredra den billiga kopian Lanzo mot magsår före Losec.

Stor skillnad mot verkligheten

En jämförelse med den faktiska receptutskrivningen visar nu att läkarna ändå väljer de dyraste läkemedlen.

- Jämförelsen visar på anmärkningsvärt stora skillnader mellan angivna attityder och faktisk förskrivning, säger professor Arne Melander till tidningen Läkemedelsvärlden som tar upp problemet i sitt senaste nummer.

I fallet Lanzo/Losec skrev samtliga landsting ut Losec i betydligt större omfattning än kopian. I fyra landsting var förskrivningen hela 8-18 gånger högre.

Caroline Hougner