Maxtaxa i tandvården från 65 års ålder

NYHETER

GÖTEBORG

Göran Persson sänkte åldern för max-taxa i tandvården med tio år i sitt 1 majtal.

Dessutom lovade statsministern att all personal i vården ska ha rätt att jobba heltid.

Göran Persson firade 1 maj i Göteborg. De nya löftena kom under talet på Götaplatsen, där cirka 10 000 personer samlats för att lyssna pa statsministern.

Helt nytt är Perssons ord på att alla inom vården ska ha rätt att jobba heltid från 2005.

- Det här är nödvändigt om vi ska kunna rekrytera nya generationerna till vården, sa Göran Persson.

Han lovade också att maxtaxan för tandvård ska gälla tio år tidigare än vad som föreslagits. I stället för 75 år ska maxtaxan omfatta alla från 65 år.

Införs 1 juli nästa år

Socialminister Lars Engqvist, som majtalade i Karlskrona och Karlshamn, avslöjade dessutom för första gången när reformen ska slå igenom. Enligt Engqvist vill man lägga fram förslaget i höst. Maxtaxa i tandvården för alla under 65 ska sedan enligt planen införas den 1 juli nästa år.

Regeringens enmansutredaren Anders Sundström har tidigare föreslagit att alla över 75 år ska få fördubblad tandvårdsersättning för förebyggande åtgärder, fyllningar, rotbehandlingar med mera. Äldre får också ett högkostnadsskydd på 7 000 kronor för omfattande protetiska åtgärder som kronor, broar och implantat.

Dagens tandförsäkringssystem infördes den 1 januari 1999 och fokuserar främst på förebyggande vård.

För unga upp till 19 år är tandvården gratis. Enklare tandvård ersätts av försäkringskassan med ett visst belopp per behandling.

De flesta som får del av subventionen betalar belopp under 350 kronor. Ett karensbelopp på 3 500 kronor gäller för protetiska behandlingar som implantat, broar, tandställningar, kronor och proteser.

Men den summan utgör bara en beräkningsgrund. I praktiken får ingen vuxen ersättning från försäkringen förrän efter att de själva betalat 5 833 kronor.

Prisökningar på 20 procent

Den 1 januari 1999 släpptes också priserna för tandvård fria, vilket ledde till prisökningar på 20 procent. Riksförsäkringsverket har kritiserat förändringen och anser att den fungerar mer som näringsstöd åt tandläkarna än en försäkring mot höga kostnader för patienterna.

Kostnaden för att omfatta alla invånare med något som motsvarar en maxtaxa beräknas till 8 miljarder kronor mot dagens 2 miljarder.

Caroline Olsson