Svenskar får mekaniska hjärtan

NYHETER

Nu är det klart att tio svårt hjärtsjuka patienter i Sverige kommer att få konstgjorda hjärtan.

På 1980-talet dömdes försöken ut som oetiskt.

I morgon opereras den första patienten på Sahlgrenska i Göteborg.

- Han blir den förste i landet som får Jarvik 2000 inopererad, säger Ann-Christine Andersson, informationschef på Sahlgrenska sjukhuset.

Det är så den heter, Jarvik 2000, efter den amerikanske uppfinnaren Robert Jarvik. Den elektromagnetiska hjärtpumpen är inte större än en tumme. Den opereras in i patientens ena hjärthalva och kopplas till stora kroppspulsådern. En knytnävsstor drivenhet ser till att det konstgjorda hjärtat håller i gång.

Jarvik 2000 har en uppgift, att förmå det sjuka biologiska hjärtat att fortsätta pumpa i väntan på ett donerat hjärta från en avliden. I förlängningen hoppas läkarna vid Sahlgrenska sjukhuset att det konstgjorda hjärtat helt och hållet ska ersätta donerade hjärtan, vilket det är stor brist på.

Det första försöken med mekaniska hjärtan gjordes på 1980-talet och orsakade ett ramaskri i hela Sjukvårdssverige. Kritikerna ansåg att det var oetiskt, eftersom det drog ut på det psykiska lidandet och gav patienten en falsk förhoppning om en transplantation. Protestlistor skrevs och den ansvarige professorn Bjarne Semb fick sparken.

- Det går inte att jämföra de här försöken. Man har vidareutvecklat pumpen, man har mer kunskap och en helt annan erfarenhet, säger Ann-Christine Andersson, informationschef på Sahlgrenska sjukhuset.

10 patienter opereras

Socialstyrelsen har gett klartecken för att tio svårt hjärtsjuka patienter ska få genomgå operationerna, som kommer att utföras vid thoraxklinikerna på Sahlgrenska sjukhuset och på Universitetssjukhuset i Lund. Därefter utvärderas försöken och man fattar då beslut om fler patienter ska få chansen.

Hittills har endast 13 patienter i världen genomgått operationen, tio i USA och tre i England. I Sverige har thoraxkirurgerna sedan lång tid tillbaka förberett sig för att införa den omdiskuterade metoden i Sverige.

I morgon är det dax.

- Jag kan bara bekräfta att vi ska utföra tio operationer här på Sahlgrenska och i Lund. Den första patienten är en svårt hjärtsjuk man, säger Ann-Christine Andersson.

Claes Thunblad