Dåliga relationer påverkar betyget

- och stödåtgärder kommer ofta för sent visar Skolverkets undersökning

NYHETER

Om eleven inte kommer överens med läraren påverkar det betyget.

Dåliga relationer mellan lärare och elever är nämligen en orsak till att många går ut grundskolan utan att bli godkända i alla ämnen. Det visar en ny undersökning gjord av Skolverket.

Allt fler elever lämnar skolan utan fullständiga betyg.

Förra året stod nästan 25 procent av eleverna grundskolan utan kompletta betyg på examensdagen. Det ska jämföras med 1998 då 20 procent inte fick godkänt i alla ämnen.

Skolverkets undersökning presenterades på onsdagen och visar att elever som haft dåliga relationer med lärarna ofta är samma elever som sedan kuggas i den lärarens ämne.

Får hjälp för sent

Elever med problem får dessutom ofta stöd för sent och bara i vissa ämnen.

"Vissa lärare lovade att hjälpa till, men det var bara prat. En lärare hatade mig och då gick det dåligt" svarar till exempel en elev i undersökningen.

Man kan ändå inte säga att det är lärarnas fel att eleverna går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Det menar Kerstin Hultgren, undervisningsråd på Skolverket och den som lett undersökningen.

- Men det finns mycket som skulle kunna utvecklas och där har skolans ledning ett jättestort ansvar. Det behövs mer pedagogiska diskussioner i lärarrummen där man funderar över hur vi ska jobba för att möta elever med svårigheter, säger hon.

När stöd sätts in är det oftast i ämnena svenska, engelska och matematik. Det är de ämnen som krävs att man har godkänt i för att komma in på nationella program i gymnasiet.

Har rätt att få stödåtgärder

Men eleverna har enligt lag rätt att få stödundervisning i alla skolans ämnen.

Ofta får elever och föräldrar inte heller delta i arbetet med att ta fram ett åtgärdsprogram. Detta trots att man har rätt att få vara med.

Behovet av stödåtgärder upptäcks också ofta sent, påpekar Skolverket.

- Det kan ha att göra med att man i de lägre skolåren försöker anpassa undervisningen i elevgruppen och låter var och en jobba mer i egen takt. Sedan fungerar det inte alltid så bra i övergången när man byter skola eller får en ny lärare.

De nationella proven i femte klass och vissa andra tester är inte obligatoriska. Vissa skolor låter därför bli att göra dem. Resultaten följs heller inte alltid upp och utvärderas så att de kan ligga till grund för stödinsatser.

Problem med språket

För elever med utländsk bakgrund är brister i språket en viktig orsak till att det är svårt att hänga med i skolan.

- Skolorna prioriterar ofta inte modersmålsundervisningen och studiehandledning på modersmålet särskilt högt. I dag har man rätt att förlägga modersmålsundervisningen efter skoltid och det gör man. Därmed blir den inte särskilt attraktiv, säger Kerstin Hultgren.

Skolverkets undersökning gjordes på uppdrag av regeringen. Man har intervjuat 900 elever, föräldrar, lärare och rektorer, som alla svarat på frågor.

Aftonbladet.se har på onsdagen sökt skolminister Ingegerd Wärnersson, som meddelar att hon inte hunnit läsa undersökningen och därför inte vill kommentera den.

Caroline Olsson, TT ( )