Akut brist på behöriga lärare

NYHETER

Bristen på behöriga lärare i landets gymnasieskolor är akut.

År 2008 har antalet obehöriga lärare fördubblats och uppgår till 5 300 personer.

Mest akut är kompetensbristen i kärnämnena matematik, svenska och engelska.

Detta avslöjas i en larmrapport som Skolverket presenterar i dag.

Prognosen över den framtida lärarbristen inom gymnasieskolan och komvux har tagits fram av Statistiska centralbyrån, SCB. Den visar att 14 500 lärare kommer att behöva rekryteras för att täcka behovet av behöriga lärare.

Orsakerna till lärarbristen är flera: Under de närmaste åren blir 90-talets stora barnkullar gymnasieelever och samtidigt går en stor del av lärarkåren i pension. Totalt beräknas drygt 40 procent av dagens lärarkår pensioneras eller sluta av andra skäl fram till år 2009. Ovanpå detta finns det faktum att allt fler av de yngre lärarna väljer bort skolan som arbetsplats.

- Vi har hamnat i ett läge att man i princip plockar folk direkt från gatan. Dessa personer får sedan ta över alla delar i ämnesundervisningen. Som förälder skulle jag blir fruktansvärt arg, säger Per Wadman, förste vice ordförande i Lärarnas riksförbund, till aftonbladet.se.

Allt fler obehöriga lärare

För att bli behörig lärare krävs lärarexamen. Larmrapporten som Skolverket presenterar i dag, och som Svenska Dagbladet tagit del av, visar att hösten 1999 saknade 2 400 av gymnasieskolans lärare behörighet att undervisa. År 2008 har antalet obehöriga lärare drygt det dubbla, 5 300.

- Det här får konsekvenser för hela samhället och fortplantar sig i hela utbildningssystemet och, i förlängningen, även i yrkeslivet. Vi vill inte ha in personer i klassrummet utan utbildning som ska sätta betyg nu när betygen är så viktiga för elevernas fortsatta verksamhet, säger Per Wadman.

”Renodla arbetsuppgifterna”

Enligt Per Wadman är den bästa lösningen på lärarbristen att ändra lärarnas arbetsvilkor.

- Vi måste renodla lärarens arbetsuppgifter. I dag lägger man på läraren fler och fler arbetsuppgifter. Därför har vi problemen med långtidssjukskrivningar. Därför har vi problemet med lärare som slutar långt innan pension och det som är ännu värre, att unga lärare flyr skolan, menar han.

Enligt Skolverkets prognos vänder dock utvecklingen år 2010 och år 2017 ska det inte längre finnas någon brist på utbildade gymnasielärare. Men fram till dess måste kraftiga åtgärder sättas in, menar både skolverket och Lärarnas riksförbund.

Värre än på 70-talet

- Senast vi hade en liknande lärarbrist var på 1970-talet. Men då hade de utbildade lärarna tid att stötta och hjälpa de obehöriga lärarna som kallades in. I dag är detta omöjligt, säger Per Wadman.

Jag är journalist, som totalt saknar erfarenhet av undervisning. Får jag jobb som lärare?

- Du får ingen fast tjänst. Du får ett vikariat på minst ett år. Och då får du gå in och ta över allt ansvar och all undervisning i ett eller flera ämnen, säger Wadman.

- Men du som journalist måste ses som mycket kvalificerad i de här sammanhangen. Värre är det när elever som precis själva avslutat sin gymnasieutbildning går in och börjar undervisa, säger Per Wadman.

Claes Thunblad