”Gör kommissionen till EU-regering”

Parlamentet får kontroll över EU:s hela budget i tyskt förslag

NYHETER

Gör om EU-kommissionen till en slags EU-regering med rätt att bestämma över hela EU:s budget.

Det radikala förslaget kommer från Tysklands förbundskansler Gerhard Schröder och har starkt politiskt stöd i Tyskland.

Men Sverige vågar ännu inte ta ställning för eller emot en EU-regering.

Gerhard Schröders förslag har slagit ned som en bomb i debatten om EU:s framtid. Reformförslaget går ut på att parlamentet ska få mer makt, bland annat med rätten att besluta över EU:s budget. Ministerrådet bildar en första kammare bredvid parlamentet och den andra kammaren utgörs av kommissionen som i praktiken bildar en slags EU-regering.

Själv väljer Schröder att kalla framtidens kommission för ”en stark europeisk exekutiv”, men i debatten kring förslaget väljer många benämningen EU-regering.

Försiktiga kommentarer

Trots att Schröderförslaget blev känt bland EU:s ledare redan i veckoslutet, och trots att det innehåller delar som bör tillfredsställa förespråkarna för ett överstatligt EU och en snabb utveckling mot en federation, är kommentarerna mycket försiktiga. Tyskland är EU:s största medlem och inget annat medlemsland vill gärna stöta sig med tyskarna.

Till den tystare gruppen hör Sverige.

– Det är viktigt att det förs en så bred debatt som möjligt. Det är alldeles för tidigt att redan nu diskutera enskilda sakfrågor i detalj, sade Sveriges utrikesminister Anna Lindh till TT.

Sveriges EU-ambassadör, Gunnar Lund är lika försiktig.

– Vi har ännu inte sett Schröders förslag, så vi kan inte kommentera något i dagsläget, säger han till Dagens Industri.

Tonar ner tyska idéer

I Frankrike försöker regeringen tona ned de tyska idéerna som interna socialdemokratiska funderingar utan någon officiell regeringspolitik. Även Storbritanniens premiärminister Tony Blair har varit mycket försiktig i sina kommentarer. För Blair kommer Schröders utspel mycket olägligt. Britterna avskyr tanken på ett federalistiskt styrt EU och inför valet den 7 juni får nu Blair ett tufft arbete med att försöka sopa bort misstankarna om att det är dit EU är på väg.

Uppdraget att dra igång debatten om EU:s framtid, med på sikt 28 medlemsländer, ligger på det svenska och belgiska ordförandeskapet i EU. Vid det belgiska EU-toppmötet i december ska framtidsdeklarationen antas.

Gerhard Schröders plan för EU ska formellt antas vid de tyska socialdemokraternas partikongress i november.

Claes Thunblad