Skola i Gävle stängd efter bråk

NYHETER

I dag hålls Nynässkolan i Gävle stängd.

Hot, trakasserier och misshandlade rektorer har fått skolledningen att fatta det drastiska beslutet.

Skolledningen håller på att tappa greppet om situationen.

- Vi vågade helt enkelt inte ha öppet i dag, säger en av skolans rektorer Bo Sundström till aftonbladet.se.

I går eftermiddags skickades samtliga 230 elever på högstadiet hem. Lite senare fattades beslutet att hålla Nynässkolan stängd i dag. En av de utlösande faktorerna var 15-årig elev, som gjort sig känd som skolans buse. I går gick han lös på en av eleverna med knytnävar och sparkar. När de vuxna på skolan försökte fösa ut eleven från skolan slog han en av rektorerna i ryggen.

För tredje gången på två veckor fick skolledningen kalla på polishjälp.

Tre polispatruller kom till skolan och grep 15-åringen med stöd av polislagen.

Hot mot skolan

Men det var inte enbart på grund av detta som skolan stängde. Flera tonåringar hade dessutom riktat hot mot skolan, hot som skulle sättas i verket i dag.

- Vi hade fått ett samtal från en annan enhet i kommunen om att mellan tio och femton elever var på väg hit för att göra upp med våra elever. Vi vågade helt enkelt inte ha öppet idag, säger Bo Sundström, som är rektor för högstadiet i Nynässkolan.

Att stänga skolan. Är inte detta att kapitulera för våldet?

- Jag förstår om det ser så ut. Men allting har gått mycket snett och lärare, personal och elever här på skolan mår i dag fruktansvärt illa av den hotbild som funnits på skolan sedan i påsk, säger Bo Sundström.

- Vi känner inte längre att vi kan garantera elevernas och personalens säkerhet.

Kan tänka sig väktare i skolan

I dag har skolledningen kallat all personal till samtal. Polis och socialtjänst finns på plats för att diskutera det som hänt, och hur skolans elever och personal ska klara av att arbeta vidare.

Hur ska ni få våldet att upphöra?

- Vi har vidtagit de åtgärder vi har rätt att vidta. Nu måste vi ha hjälp.

Har ni diskuterat väktare?

- Jag kan tänka mig det i det akuta skede som vi befinner oss i, men vi har ännu inte diskuterat det.

Polisingripandet i går var ingen engångsföreteelse. Senast i fredags fick polisen rycka ut till skolan för att lösa upp ett vilt gängslagsmål mellan ett tiotal elever och tidigare har flera liknande händelser inträffat. Skolan har blivit en samlingsplats för elever från olika stadsdelar i Gävle. De samlas för att göra upp.

Har känt sig illa berörda

Både skolpersonal och elever har känt sig illa berörda av händelserna, och några har själva blivit utsatta för hot och trakasserier.

I går informerades elevernas föräldrar per telefon om händelserna på skolan och om beslutet att stänga igen skolan.

Den 15-åriga eleven är sedan i går placerad på en annan plats i kommunen, där han har en heltidsanställd handledare. Men enligt skolledningen krävs det långt mer drastiska åtgärder för att få ett slut på våldet i Nynässkolan.

Claes Thunblad