Fel kvinna kremerades

Kropparna förväxlades

NYHETER

JÖNKÖPING

Två kvinnor förväxlades på bårhuset i Jönköping.

- Vi förstår inte hur det kunde hända, säger en anhörig till Aftonbladet.

I går begravdes de båda kvinnorna i kretsen av sina rätta anhöriga.

Foto: KAI REHN
En medarbetare på Curt Ankarbergs begravningsbyrå kontrollerade inte den 94-åriga kvinnans identitet.

För andra gången på kort tid har misstag begåtts i samband med begravningar i Sverige. Nyligen tvingades en begravningsceremoni göras om i Linköping - två kvinnor hade förväxlats på bårhuset.

Nu i Jönköping ägde förväxlingen också rum på bårhuset.

En 94-årig kvinna som dog den 12 april fördes till bårhuset vid Länssjukhuset Ryhov. Några dagar senare, den 15 april, placerades en avliden 79-årig kvinna i samma kylrum. Vad som borde gjort personalen extra vaksam var att de båda kvinnorna hade exakt samma namn så när som på en bokstav i förnamnet.

- Tyvärr bidrog detta sannolikt istället till att förväxlingen skedde, säger sjukhusdirektör Jerker Richt, som framfört sjukhusets ursäkt till de drabbade familjerna.

Tog ett sista farväl - av fel person

Den 23 april var begravning planerad för den 94-åriga kvinnan. Kistan hämtades på bårhuset av begravningsentreprenören.

- Här begick både vår medarbetare och sjukhusets personal det oförlåtliga misstaget att inte kontrollera identiteten enligt fastställda regler, säger begravningsbyråns ägare Curt Ankarberg.

De anhöriga hade ingen aning om att de tog ett sista farväl av helt fel person.

Kvarlevorna kremerades

Sanningen uppdagades på valborgsmässoafton då begravningsentreprenören som hade ansvar för den 79-åriga kvinnans hämtning kom till bårhuset.

Helt enligt föreskrifterna öppnade han kistan för att kontrollera identiteten - och upptäckte misstaget.

I går genomfördes två begravningsceremonier, en i Jönköpingsområdet och en utanför Värnamo. Båda svåra för de anhöriga och märkliga på grund av omständigheterna.

Familjerna är mycket skakade över det inträffade.

Anhöriga till den 94-åriga kvinnan fick för andra gången samlas kring kistan och ta farväl.

Den 79-åriga kvinnans närmaste visste att hon önskat jordbegravning, nu fanns istället urnan med hennes kremerade kvarlevor i kistan.

- Vi är väldigt ledsna och vet ännu inte hur vi ska gå vidare med detta, säger en dotter till kvinnan.

Så här ska bårhusets kontroll gå till:

Ebba von Essen