Väjningsplikt gav fler svårt skadade

Dubbelt så många svårt skadade på obevakade övergångsställen

NYHETER

För ett år sedan kom lagen om väjningsplikt vid övergångsställen.

Syftet var att skapa en säkrare möjlighet för fotgängare att korsa en väg.

Sedan dess har dubbelt så många skadats.

Foto: THOMAS JOHANSSON
Lagen om väjningsplikt var avsedd att öka fotgängarnas säåkerhet i trafiken. Facit: 76 svårt skadade på obevakade övergångsställen mot 38 före lagen. – Gångtrafikanterna har invaggats i falsk säkerhet, säger Brittmarie Utterström på NTF.

Den ett år gamla lagen om väjningsplikt är ett misslyckande för Vägverket menar NTF.

– Vi är inte beredda att dra den konsekvensen, säger Åke Larsson, avdelningschef väg- och trafiklagstiftningen på Vägverket till Aftonbladets nätupplaga.

En ny rapport från Vägverket visar att från 1 maj förra året när lagen trädde i kraft fram till och med februari i år har antalet omkomna inte minskat jämfört med samma period före lagändringen.

Däremot fördubblades antalet svårt skadade på obevakade övergångsställen från 38 till 76.

”Invaggats i falsk säkerhet”

- Gångtrafikanterna har invaggats i falsk säkerhet, säger NTF:s vd Brittmarie Utterström

– Jag tycker inte det. Det blir för subjektivt och man kan inte utläsa av den här rapporten att det skulle vara några sådana saker som ligger bakom de nya siffrorna, säger Åke Larsson.

Såväl Vägverket som NTF tror att problemet är dubbelbottnat.

- De allra flesta uppträder med både omdöme och hänsyn, säger Brittmarie Utterström.

Gångtrafikanter på övergångsställen med två filer i vardera körriktningen ser ofta inte omkörande bilar. Bilisterna ser å sin sida inte gångtrafikanter som skyms bakom bilar som stannat för att släppa fram dem.

”Tagit till sig lagen fortare”

– Fotgängarna har tagit till sig lagen fortare än biltrafikanterna gjort, säger Åke Larsson.

Han vill dock framhålla att lagen har medfört en betydligt större respekt för gångtrafikanter från bilisternas sida.

I storstadsområdena har bilisterna rent generellt visat sig ha svårare att ta till sig nya regler och lagar medan Vägverkets undersökningar visat en större tolerans och vilja att ändra trafikbeteende i övriga Sverige.

Farliga övergångsställen

NTF hävdar att en viktig orsak till att gångtrafikanter utsätts för risker är att farliga övergångsställen inte byggts bort.

- När det här diskuterades för fyra år sedan fick kommunerna lagen framflyttad två år för att man skulle hinna med, säger Utterström.

Enligt NTF:s beräkningar finns det fortfarande 1 000 farliga övergångsställen runt om i landet.

Vägverket tycker att det krävs ytterligare undersökningar innan några säkra slutsatser kan dras när det gäller väjningsplikten.

- Det går inte att säga att ökningen som har skett enbart är kopplast till väjningsplikten. Det är alltid hemskt tragiskt när människor skadas oavsett om det sker på övergångsställen eller i samband med annat men det har bara gått ett år ännu, säger Åke Larsson.

Annika Sohlander, TT