Massuppsägning på Östra sjukhuset

20 sköterskor protesterar mot nedskärningar inom vården

NYHETER

Ett 20-tal av sjuksköterskorna på Östra sjukhusets centralklinik i Göteborg har sagt upp sig i protest mot arbetsförhållandena på sjukhuset.

- Vi kan inte längre garantera patienternas medicinska säkerhet, säger sjuksköterskan Henrik Hultsten till aftonbladet.se.

Minst 20 sjuksköterskor på Östra sjukhusets akutmottagning har sedan i onsdags lämnat in sina avskedsansökningar.

- Det var en gemensam åtgärd som vi kom fram till på ett stormöte i förrgår, säger Henrik Hultsten, en av de som sagt upp sig.

För en månad sedan krävde sjuksköterskorna i ett öppet brev att sjukhusledningen skulle vidta åtgärder för att förbättra den rådande situationen.

Nu har tidsfristen löpt ut, och personalen känner sig tvingad att ta till mer drastiska åtgärder.

”Gradvis ohållbart”

- Situationen har gradvis blivit ohållbar för både patienter och personal. Det är mer regel än undantag att akutintaget är överfullt, med patienter som ligger på varje ledig yta. Vi har patienter som får vänta i många timmar på att få träffa läkare, säger Henrik Hultsten.

- Vid flera tillfällen har vi känt att vi inte kan garantera patienternas medicinska säkerhet.

Grundproblemet är enligt Henrik Hultsten att det inte finns tillräckligt med platser på den medicinska avdelningen.

- Fler och fler platser har stängts och det är något som verkligen märks här nere, säger han.

Uppsägningstid tre månader

De flesta av de sjuksköterskor som deltar i protesten har en uppsägningstid på tre månader. Och innan dess hoppas de att problemen ska vara lösta, berättar Henrik Hultsten.

- Ingen av oss vill egentligen säga upp sig. Vi tycker väldigt mycket om vårt arbete och vår arbetsplats.

Att säga upp sig är en väldigt drastisk åtgärd - varför väljer ni den?

- Vi känner att måttet är rågat. Vi har påtalat det här så många gånger utan att bli tagna på allvar och vi orkar inte mer nu.

Men att ni slutar gör väl situationen ännu värre för patienterna?

- Jovisst. Men det är inte vår skuld att det har skurits ner så mycket på sjukvården. Det här är vår sista utväg att göra någonting.

Än så länge har sjuksköterskorna inte fått någon reaktion på sina uppsägningar från sjukhusledningens sida.

Maria Saving