26000 körkort drogs in förra året

Fortkörning och rattfylleri ökar mest

NYHETER

UMEÅ

Alltfler blir tillfälligt av med sina körkort. Under 2000 drogs nära 26 000 körkort in, en ökning med 17 procent jämfört med 1999.

Mest ökar indragningar på grund av fortkörning, enligt en färsk sammanställning från Vägverket.

- Förändringar i antalet indragningar avspeglar i stor utsträckning hur aktiv polisen har varit, kommenterar Thomas Lekander, trafiksäkerhetsanalytiker på Vägverket i Borlänge.

1990 var siffran för antalet indragna körkort i landet 30 055. Resten av årtiondet visade generellt en sjunkande tendens. 1999 drogs 22 157 körkort in. Men under 2000 ökade indragningarna till 25 828; framför allt är det bland förare under 25 år som antalet indragna körkort ökar.

Polisen har prioriterat kontrollen av hastighet, nykterhet och bilbältesanvändning medan kontroller av farligt gods har minskat.

För fort, för full

Bland olika skäl till körkortsindragning är de vanligaste fortkörning och rattfylleri. Fortkörning ökade mest, men även rattfylleriet visar en tydlig ökning.

- Statistiken visar vad polisen redan har upptäckt, vilket bara är en del av den verkliga brottsligheten, till exempel när det gäller rattfylleri och fortkörning, påpekar Thomas Lekander.

Brott som rödljuskörning, smitning och omkörning vid övergångsställe kan också resultera i indragning av körkort.

Göran Broström vid trafikpolisen i Luleå är övertygad om att tendensen mot alltfler körkortsindragningar håller i sig. Han upplever att fler och fler kör för fort och att fler kör rattonyktra.

- Vi kommer att få se en ännu tydligare ökning under 2001.

Färre vägpoliser

Med tanke på att antalet trafikpoliser har reducerats kraftigt i Norrbotten under de senaste åren är det illavarslande att körkortsindragningarna ökar så kraftigt, menar Göran Boström.

- Att få syn på en polisbil i Norrbotten som är så stort till ytan är nästan en sensation. Våra möjligheter att visa upp oss i trafiken och därigenom arbeta förebyggande är i stort sett obefintliga.

Göran Broström misstänker att polisens satsning på fler rattfyllerikontroller bara har fått en korttidseffekt.

Procentuellt dras flest körkort in i Stockholms och Gävleborgs län.

Anders Edholm/TT